clanak False

Odabrani ponuditelji u razdoblju od 01.04.2019. godine do 05.04.2019. godine

08.04.2019.
Grad Zagreb kao javni naručitelj sukladno članku 15. stavku 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) iskazuje odabrane gospodarske subjekte u predmetu nabave i to:
                 
STRUČNI NADZOR NAD ODRŽAVANJEM JAVNOPROMETNIH POVRŠINA, DJEČJIH IGRALIŠTA I ZELENIH POVRŠINA IZ PLANA KOMUNALNIH AKTIVNOSTI GRADSKE ČETVRTI DONJA DUBRAVA - JAVNOPROMETNE POVRŠINE, klasa: 400-01/19-004/1068
Tvrtka: VJEŠTAK BAN D.O.O., KUZMINEČKA 16, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 13.500,00 kn
 

TRAKE ZA URIN, GUK; GRUPA 1 - Trake za urin i testovi za trudnoću klasa: 400-01/18-004/5713
Tvrtka: BIOGNOST D.O.O., MEĐUGORSKA 59, 10 040 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 16.999,00 kn
 
TRAKE ZA URIN, GUK; GRUPA 3 - Trake za mjerenje glukoze u krvi, klasa: 400-01/18-004/5713
Tvrtka: OKTAL PHARMA D.O.O., UTINJSKA 40, 10020 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 141.835,00 kn
 
VIDEO LARINGOSKOP, klasa: 400-01/18-004/7988

Tvrtka: FESTTA D.O.O., BRAĆE CVIJIĆA 32, 10370 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 140.690,00 kn
 
NABAVA ELEKTRIČNIH BICIKALA ZA POTREBE GRADSKOG UREDA ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA, klasa: 400-01/19-004/520
Tvrtka: PELOTON D.O.O., RADNIČKA 1A, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 28.990,00 kn
 
PROJEKT IZVANREDNOG ODRŽAVANJA ISTOČNE PROMETNE POVRŠINE NA TRGU REPUBLIKE HRVATSKE, TRGU IVANA, ANTUNA I VLADIMIRA MAŽURANIĆA, TE TRGU MARKA MARULIĆA, klasa: 400-01/19-004/740
Tvrtka: APZ HIDRIA D.O.O., ZAGREBAČKA CESTA 233, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 69.000,00 kn
 
IZGRADNJA VRTNIH SJENICA NA GRADSKIM VRTOVIMA GRADA ZAGREBA, klasa: 400-01/19-004/1087
Tvrtka: PLANIGRAD PROJEKT D.O.O., SVETOŠIMUNSKA CESTA 82, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 136.000,00 kn
 
VOĐENJE PROJEKTA NAD IZGRADNJOM I REKONSTRUKCIJOM JAVNIH KANALA U JUŽNOJ ULICI S ODVOJCIMA, klasa: 400-01/19-004/802
Tvrtka: SEDRA CONSULTING D.O.O., USKOPSKA 11, 10010 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 57.600,00 kn
 
STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM KOLEKTORA ČULINEČKA - DIONICA OD TRNAVE DO SLAVONSKE AVENIJE, klasa: 400-01/19-004/805
Tvrtka: PROMETNICE ZAGREB D.O.O., GUNDULIĆEVE DUBRAVKE 28, 10020 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 14.500,00 kn
 
IZRADA IDEJNOG PROJEKTA ZA REKONSTRUKCIJU ULICE POTOK S KOMUNALNOM INFRASTRUKTUROM, klasa: 400-01/19-004/1055
Tvrtka: VEDRA INŽENJERING D.O.O., PRERADOVIĆEVA 37, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 32.000,00 kn
 
VOĐENJE PROJEKTA NAD IZGRADNJOM KANALIZACIJSKE MREŽE NA UZVODNOM SLIVU POTOKA LOMNICA - BREZOVICA, klasa: 400-01/19-004/806

Tvrtka: SEDRA CONSULTING D.O.O., USKOPSKA 11, 10010 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 57.600,00 kn
 
IZRADA PROMETNOG ELABORATA OPTIMIZACIJE RADA SEMAFORSKOG UREĐAJA NA RASKRIŽJU PLANINSKA ULICA - DONJE SVETICE, klasa: 400-01/19-004/1053
Tvrtka: ELIPSA - S.Z. D.O.O., RADNIČKA CESTA 59A, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 22.000,00 kn
 
VOĐENJE PROJEKTA NAD IZGRADNJOM KOLEKTORA ČULINEČKA - DIONICA OD TRNAVE DO SLAVONSKE AVENIJE, klasa: 400-01/19-004/804

Tvrtka: SEDRA CONSULTING D.O.O., USKOPSKA 11, 10010 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 42.000,00 kn
 
IZRADA PROJEKTNO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA REKONSTRUKCIJU POSTOJEĆEG NOGOSTUPA U ULICI M. GAVAZZIJA UZ DOM UMIROVLJENIKA, klasa: 400-01/19-004/932
Tvrtka: HUDEC PLAN D.O.O., VLADE GOTOVCA 4, 10090 ZAGREB - SUSEDGRAD
Cijena ponude (bez PDV-a): = 19.700,00 kn
 
STRUČNI I GEOTEHNIČKI NADZOR NAD IZGRADNJOM DJEČJEG VRTIĆA ČUČERJE, klasa: 400-01/19-004/482
Tvrtka: EKO-PLAN D.O.O., D. ALBRECHTA 30, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 66.000,00 kn
 
USLUGA OCJENE KVALITETE PROJEKTNIH PRIJEDLOGA ZA URBANU AGLOMERACIJU ZAGREB, klasa: 400-01/19-004/93
Tvrtka: BIZVISION D.O.O., BENCEKOVICEVA 31A, 10 000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 54.960,00 kn
 

VREĆICE ZA URIN; GRUPA 2 - Vrećice za urin sterilne i vrećice za urin dječje, klasa: 400-01/18-004/5095
Tvrtka: MEDICINA TRGOVINA D.O.O., ZELENI BRIJEG 1C, 10257 BREZOVICA
Cijena ponude (bez PDV-a): = 8.224,00 kn
 
VREĆICE ZA URIN; GRUPA 1 - Vrećice za urin nesterilne, klasa: 400-01/18-004/5095

Tvrtka: MEDICINA TRGOVINA D.O.O., ZELENI BRIJEG 1C, 10257 BREZOVICA
Cijena ponude (bez PDV-a): = 129.876,00 kn
 
IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA OBNOVU DJEČJEG I SPORTSKOG IGRALIŠTA U ULICI KLIN, TRNOVČICA, klasa: 400-01/19-004/1062
Tvrtka: BIAM D.O.O., PODSUSEDSKI TRG 1, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 25.000,00 kn
 
STROJARSKI RADOVI TOPLINSKE STANICE TE-TO 50/6, klasa: 400-01/18-004/8058
Tvrtka: CJEVOMONT D.O.O., POSLOVNA ZONA I br.13, 44320 KUTINA
Cijena ponude (bez PDV-a): = 191.591,50 kn
 
GRAĐENJE JAVNE RASVJETE POTHODNIKA OMIŠKA - DUŽICE, klasa: 400-01/19-004/1044

Tvrtka: ELEKTRO-ENERGETIKA D.O.O., RATARSKA 75A, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 85.080,00 kn
 
IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE SEMAFORIZACIJE PJEŠAČKIH PRIJELAZA NA ULICI SAVEZNE REPUBLIKE NJEMAČKE IZMEĐU NASELJA SREDIŠĆE I ZAPRUĐE, klasa: 400-01/19-004/1049
Tvrtka: URED OVLAŠTENOG INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE EUGEN GUNDIĆ, RADOSLAVA CIMERMANA 34, 10020 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 25.900,00 kn
 

ODRŽAVANJE APLIKATIVNOG RJEŠENJA ZA PRAĆENJE OSTVARENIH PRAVA BRANITELJA GRADA ZAGREBA, klasa: 400-01/19-004/1237
Tvrtka: BCC SERVICES D.O.O., DAMIRA TOMLJANOVIĆA GAVRANA 7, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 99.760,00 kn
 

IZRADA IDEJNOG PROJEKTA ZA ISHOĐENJE LOKACIJSKE DOZVOLE ZA REKONSTRUKCIJU ZAGREBAČKE ULICE IZGRADNJOM PJEŠAČKO-BICIKLISTIČKE STAZE OD GRANICE NASELJA LUŽAN I BELOVAR DO ZELINSKE ULICE, U SESVETAMA, klasa: 400-01/19-004/1264
Tvrtka: KEOPS-PROJEKT D.O.O., GRADEČAK DESNI 4, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 33.000,00 kn
 
IZRADA IDEJNOG PROJEKTA ZA ISHOĐENJE LOKACIJSKE DOZVOLE ZA REKONSTRUKCIJU ULICE PODOLNICA IZGRADNJOM NOGOSTUPA, U SESVETAMA, klasa: 400-01/19-004/1057
Tvrtka: GEOFORMAT D.O.O., GRADIŠĆE 9, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 19.000,00 kn

Jednostavna nabava - odabrani ponuditelji