clanak False

Odabrani ponuditelji u razdoblju od 01.04.2017 godine do 07.04.2017 godine

07.04.2017.
Grad Zagreb kao javni naručitelj sukladno članku 15. stavku 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) iskazuje odabrane gospodarske subjekte u predmetu nabave i to:

IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE JAVNE RASVJETE SPORTSKOG IGRALIŠTE U ULICI KNINSKI TRG, klasa   400-01/17-004/999
Tvrtka: ZIV-TICA D.O.O., JARUŠČICA 11, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 10.300,00 kn

SANACIJA SANITARNIH ČVOROVA U TRGOVAČKOJ ŠKOLI, klasa 400-01/16-004/7244

Tvrtka: BAU ING J.D.O.O., DALMATINSKA 15, 35214 STARO TOPOLJE
Cijena ponude (bez PDV-a): = 352.763,00 kn

IZRADA PROJEKTNO - TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA REKONSTRUKCIJU RASKRIŽJA ZAGORSKE, MAGAZINSKE I VODOVODNE ULICE, klasa 400-01/17-004/1087

Tvrtka: KEOPS-PROJEKT D.O.O., GRADEČAK DESNI 4, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 57.000,00 kn

IZRADA PROJEKTNO - TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA REKONSTRUKCIJU RASKRIŽJA ULICE JURJA DALMATINCA, ALEJE ANTUNA AUGUSTINČIĆA, ULICE RAVNICE I ULICE XI. RAVNICE, klasa 400-01/17-004/1088

Tvrtka: PGT ŠKUNCA D.O.O., JURJA ŠIŽGORIĆA 19, 10090 ZAGREB-SUSEDGRAD
Cijena ponude (bez PDV-a): = 52.900,00 kn

IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA REKONSTRUKCIJU POTPORNOG ZIDA U ULICI OREŠJE, klasa 400-01/17-004/455

Tvrtka: GEOTEHNIČKI STUDIO D.O.O., NIKOLE PAVIĆA 11, 10090 ZAGREB-SUSEDGRAD
Cijena ponude (bez PDV-a): = 99.520,00 kn

POSTAVA JAVNIH SATOVA NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA, klasa 400-01/17-004/746

Tvrtka: URAR LEBAROVIĆ OBRT ZA PROIZVODNJU I POPRAVAK SATOVA VL. DALIBOR LEBAROVIĆ, MAKSIMIRSKA 52A, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 138.540,30 kn

STRUČNI NADZOR NAD ODRŽAVANJEM JAVNE RASVJETE NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA, klasa  400-01/17-004/792

Tvrtka: PROJEKTNI BIRO NAGLIĆ D.O.O., OLIBSKA 17, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 77.400,00 kn

IZRADA PROJEKTNO - TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA REKONSTRUKCIJU OBREŠKE CESTE OD KBR. 117 DO KBR. 198, klasa 400-01/17-004/824

Tvrtka: PROMETIS D.O.O., CVIJETE ZUZORIĆ 5, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 24.000,00 kn

STRUČNI NADZOR I OBAVLJANJE KOORDINATORA II TIJEKOM SANACIJE ULIČNOG I DVORIŠNOG PROČELJA I ZABATA, MARULIĆEV TRG 2, klasa  400-01/17-004/953

Tvrtka: URED OVLAŠTENOG INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA MARIJAN ŠEGEDIN, DIPL. ING. GRAĐ, BOŠKOVIĆEVA 24, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 13.200,00 kn

OBAVLJANJE POSLOVA KOORDINATORA II NAD IZVOĐENJEM RADOVA NA OBJEKTIMA DJEČJIH VRTIĆA, OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA, klasa 400-01/17-004/1106

Tvrtka: ARHITEKTURA SIGURNOSTI D.O.O., PADEŽ 22, 10431 SVETA NEDJELJA
Cijena ponude (bez PDV-a): = 7.800,00 kn

HOTELSKI I RESTORANTSKI NAMJEŠTAJ, klasa 400-01/17-004/1030

Tvrtka: PROKLIMA-TIM D.O.O., LUJE NALETILIĆA 10, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 49.100,00 kn

IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA POTREBE SANCIJE ODBOJNIH I ZAŠTITNIH OGRADA TE PRIJELAZNIH NAPRAVA NA ZAGREBAČKIM MOSTOVIMA I OBJEKTIMA, klasa 400-01/17-004/945

Tvrtka: IDK PROJEKTI J.D.O.O., ZVIJEZDA, MATIJE GUPCA 4b, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 56.720,00 kn

DIZEL GORIVO I MOTORNI BENZIN, klasa 400-01/17-004/1107

Tvrtka: PETROL D.O.O., OREŠKOVIĆEVA 6a, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 133.881,60 kn

STOLARSKI RADOVI U OBJEKTU MJESNOG ODBORA VURNOVEC, klasa  400-01/17-004/1066

Tvrtka: BIOTIKA PROJEKT J.D.O.O., KOTOV BREG 2a, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 26.438,00 kn

PERIODIČNI SERVISI I POPRAVCI VATRODOJAVNIH SUSTAVA U OBJEKTIMA GRADSKE UPRAVE – BOSC, klasa 400-01/17-004/815

Tvrtka: STRENUUS GRUPA D.O.O., VI PODBREŽJE 37, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 16.318,00 kn

IZRADA PROJEKTNO - TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA REKONSTRUKCIJU PRIGRADSKE ULICE, klasa 400-01/17-004/823

Tvrtka: KEOPS-PROJEKT D.O.O., GRADEČAK DESNI 4, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 20.500,00 kn

IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE JAVNE RASVJETE KOTORIPSKE ULICE OD KBR. 34 DO SVIBOVEČKE ULICA, klasa 400-01/17-004/793

Tvrtka: ZIV-TICA D.O.O., JARUŠČICA 11, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 11.200,00 kn

IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE JAVNE RASVJETE ILICE OD VRAPČANSKE DO ULICE MAJKE TEREZIJE, klasa 400-01/17-004/748

Tvrtka: PROMPT PROJEKTIRANJE D.O.O., TOMISLAVOVA 9, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 14.500,00 kn

ODRŽAVANJA MEDICINSKE OPREME - SVIH UREĐAJA PROIZVOĐAČA CARL ZEISS, klasa 400-01/17-004/479

Tvrtka: CARL ZEISS D.O.O., A.HEINZA 3, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 194.200,00 kn

INFORMATIVNI, EDUKACIJSKI I PROMIDŽBENI MATERIJALI IZ PODRUČJA ZAŠTITE OKOLIŠA, GOSPODARENJA OTPADOM I ODRŽIVOG RAZVOJA, klasa 400-01/17-004/782

Tvrtka: HAUSKA I PARTNER D.O.O., ILICA 246A, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 23.475,00 kn

INTERVENTNI POPRAVCI LOKALNIH VODOVODA NA PODRUČJU GRADSKE ČETVRTI SESVETE, klasa 400-01/17-004/691

Tvrtka: KINDER GRADNJA OBRT ZA USLUGE VL. I. KINDER, SELSKA 57, 10360 SESVETE
Cijena ponude (bez PDV-a): = 316.951,10 kn

POPRAVAK KAMENOG OPLOČENJA MARGARETSKE ULICE – ILICA, klasa

Tvrtka: KLESS D.O.O., VUGROVEČKA 77, 10360 SESVETE
Cijena ponude (bez PDV-a): = 317.195,00 kn

IZRADA IDEJNOG PROJEKTA ZA ISHOĐENJE LOKACIJSKE DOZVOLE ZA REKONSTRUKCIJU SPOJNE PROMETNICE OD SAMOBORSKE CESTE DO KOVINSKE ULICE, klasa 400-01/17-004/1098

Tvrtka: GEO-RAD D.O.O., JELENJE 155, 51218 DRAŽICE
Cijena ponude (bez PDV-a): = 24.800,00 kn

STRUČNI NADZOR I OBAVLJANJE POSLOVA KOORDINATORA II TIJEKOM SANACIJE ULIČNIH I DVORIŠNIH PROČELJA I POKROVA, JURJA ŽERJAVIĆA 8, klasa 400-01/17-004/950

Tvrtka: ARHINGTRADE D.O.O., GAJEVA 47, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 27.000,00 kn

IZRADA PROJEKTNO - TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU PRODUŽETKA PAKRAČKE I BUDIMSKE ULICE U SESVETAMA, klasa 400-01/17-004/1121

Tvrtka: CVITANOVIĆ D.O.O., CRESKA 13, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 23.700,00 kn

IZRADA PROJEKTNO - TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA REKONSTRUKCIJU ULICE OTONA IVEKOVIĆA U SESVETAMA, klasa 400-01/17-004/1086

Tvrtka: CVITANOVIĆ D.O.O., CRESKA 13, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 17.700,00 kn

IZRADA PROJEKTNO - TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA REKONSTRUKCIJU ČERGAROVE ULICE U SESVETAMA, klasa 400-01/17-004/923

Tvrtka: PROMETIS D.O.O., CVIJETE ZUZORIĆ 5, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 40.000,00 kn

DOBAVA I MONTAŽA NATPISA I OZNAKA GRADSKIH UPRAVNIH TIJELA - Dobava i montaža natpisne ploče za potrebe Ureda gradonačelnika, Sektor za promicanje ljudskih prava, civilno društvo i nacionalne manjine na adresi Park Stara Trešnjevka 1, klasa 400-01/17-004/272

Tvrtka: SIGNALGRAD D.O.O., RAKITJE, VELEBITSKA 1, 10437 BESTOVJE
Cijena ponude (bez PDV-a): = 500,00 kn

STRUČNI NADZOR NAD IZVOĐENJEM RADOVA NA DOPUNI SEMAFORSKE INSTALACIJE I INSTALIRANJU INOVIRANIH SIGNALNIH PROGRAMA NA DIONICI ZAGREBAČKE AVENIJE OD RASKRIŽJA S ULICOM SVILKOVIĆI DO RASKRIŽJA S ULICOM TINA UJEVIĆA, klasa 400-01/17-004/456

Tvrtka: PGT ŠKUNCA D.O.O., JURJA ŠIŽGORIĆA 19, 10090 ZAGREB-SUSEDGRAD
Cijena ponude (bez PDV-a): = 25.900,00 kn

NAJAM I ČIŠĆENJE KEMIJSKIH TOALETNIH KABINA, klasa 400-01/17-004/540
Tvrtka: TOI TOI D.O.O., KVINTIČKA 16, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 159.500,00 kn

DOBAVA I MONTAŽA NATPISA I OZNAKA GRADSKIH UPRAVNIH TIJELA - Dobava i montaža natpisne ploče za potrebe Gradskog ureda za mjesnu samoupravu, Gradska četvrt Podsljeme na adresi Ilica 25, klasa 400-01/17-004/754

Tvrtka: PISMORAD D.D., III MALEŠNICA 12, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 489,00 kn

ISPITIVANJE NEPROPUSNOSTI PLINSKIH INSTALACIJA U PLINSKIM KOTLOVNICAMA I NA TROŠILIMA, klasa 400-01/17-004/814

Tvrtka: ZAVOD ZA ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ SIGURNOSTI D.O.O., ULICA GRADA VUKOVARA 68, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 13.100,00 kn

STRUČNI NADZOR NAD GRAĐENJEM JAVNE RASVJETE PARKIRALIŠTA UZ SPORTSKO - REKREATIVNI CENTAR UTRINA, klasa 400-01/17-004/958

Tvrtka: PGT ŠKUNCA D.O.O., JURJA ŠIŽGORIĆA 19, 10090 ZAGREB-SUSEDGRAD
Cijena ponude (bez PDV-a): = 3.200,00 kn

ORGANIZACIJA I PROVEDBA MANIFESTACIJE "DOJDI OSMAŠ, ZAGREB TE ZOVE!", klasa 400-01/17-004/1282

Tvrtka: DIDI SOUND D.O.O., BANATSKA 28, 10040 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 12.300,00 kn

STAKLA ZA PLINSKE SVJETILJKE "GRIČ", klasa  400-01/17-004/757

Tvrtka: MAN-PROMET D.O.O., ZELENI VIJENAC 9, 10360 SESVETE
Cijena ponude (bez PDV-a): = 88.197,50 kn

STRUČNI NADZOR NAD GRAĐENJEM JAVNE RASVJETE MIROGOJSKE ULICE, klasa 400-01/17-004/1091

Tvrtka: ZIV-TICA D.O.O., JARUŠČICA 11, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 6.800,00 kn

IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE JAVNE RASVJETE ŠETNICE I DJEČJEG IGRALIŠTA U RAPSKOJ ULICI 37, klasa 400-01/17-004/1000

Tvrtka: ZIV-TICA D.O.O., JARUŠČICA 11, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 10.600,00 kn

IZRADA IDEJNOG PROJEKTA ZA IZGRADNJU AUTOBUSNOG OKRETIŠTA U ULICI HARABAJSI, klasa 400-01/17-004/829

Tvrtka: GEO-RAD D.O.O., JELENJE 155, 51218 DRAŽICE
Cijena ponude (bez PDV-a): = 21.400,00 kn

IZRADA VJETRENJAČA I BALONA ZA IGRAONICE U DJEČJIM VRTIĆIMA, klasa 400-01/17-004/725

Tvrtka: ALTOCOMM D.O.O., HRELIČKA 12, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 25.230,00 kn

IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE JAVNE RASVJETE OKOLIŠA CRKVE UZNESENJA BLAŽENE DJEVICE MARIJE U REMETAMA, klasa 400-01/17-004/936

Tvrtka: ZIV-TICA D.O.O., JARUŠČICA 11, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 1.000,00 kn

IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE JAVNE RASVJETE ŠRC JARUN, klasa 400-01/17-004/928
Tvrtka: ZIV-TICA D.O.O., JARUŠČICA 11, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 30.600,00 kn

STRUČNI NADZOR NAD GRAĐENJEM JAVNE RASVJETE ULICE KRALJA ZVONIMIRA OD HEINZELOVE DO HARAMBAŠIĆEVE ULICE, klasa 400-01/17-004/679

Tvrtka: ELBIR D.O.O., KLEKOVA 15/III, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 2.880,00 kn

NABAVA PRIGODNIH POKLON PAKETA ZA DJECU HRVATSKIH BRANITELJA, klasa 400-01/17-004/772

Tvrtka: EUROM DENIS D.O.O., BORONGAJSKA 81 81A, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 28.000,00 kn

STRUČNI NADZOR I OBAVLJANJE POSLOVA KOORDINATORA II NAD UREĐENJEM KAZALIŠNE DVORANE "KOMEDIJA", klasa 400-01/17-004/948

Tvrtka: EXTURBO D.O.O., ULICA GRADA MAINZA 13, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 7.200,00 kn

STRUČNI NADZOR I OBAVLJANJE POSLOVA KOORDINATORA II TIJEKOM SANACIJE ULIČNOG PROČELJA, ZABATNOG SJEVERNOG PROČELJA I KROVA, PRERADOVIĆEVA 9, klasa 400-01/17-004/955

Tvrtka: JURCON PROJEKT D.O.O., GOTALOVEČKA 4a, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 29.200,00 kn

IZRADA PROJEKTNO - TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA ODVOJAK BORONGAJSKE CESTE, klasa 400-01/17-004/1026

Tvrtka: PROMETIS D.O.O., CVIJETE ZUZORIĆ 5, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 58.000,00 kn

IZRADA GLAVNOG PROJEKTA ZA GRAĐEVINSKU DOZVOLU ZA IZGRADNJU PRODUŽENOG RESNIČKOG PUTA, klasa 400-01/17-004/1001

Tvrtka: PROMPT PROJEKTIRANJE D.O.O., TOMISLAVOVA 9, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 106.200,00 kn

POPRAVAK OŠTEĆENJA JAVNO PROMETNE POVRŠINE NA TRGU BURZE, klasa 400-01/17-004/1242

Tvrtka: KLESS D.O.O., VUGROVEČKA 77, 10360 SESVETE
Cijena ponude (bez PDV-a): = 366.110,00 kn
 

Jednostavna nabava - odabrani ponuditelji