clanak False

Obiteljski centar

22.01.2024.

Obiteljski centar je javna ustanova s pravima, obvezama te odgovornošću utvrđenom Zakonom o socijalnoj skrbi ( Narodne novine 18/22, 46/22, 119/22 i 71/23) i statutom. Osnivač Obiteljskog centra je Republika Hrvatska, a sjedište je u Zagrebu.

U okviru svoje djelatnosti pruža usluge savjetovanja, psihosocijalnog savjetovanja, obiteljske medijacije, psihosocijalnog tretmana radi prevencije nasilničkog ponašanja propisane Zakonom o socijalnoj skrbi.
Obavlja i poslove savjetodavnog i preventivnog rada i druge stručne poslove koji se odnose na:
- savjetovanje u vezi s brakom, roditeljstvom, obiteljskim i partnerskim odnosima
- poticanje odgovornog roditeljstva i obiteljske solidarnosti
- potporu roditeljima u ispunjavanju prava, dužnosti i odgovornosti u odgoju i obrazovanju djece
- pružanje podrške u pripremi za roditeljstvo mladih partnera i trudnica te podrške roditeljima u ranoj brizi i podizanju djece
- razvoj socijalnih vještina djece i mladih, posebno komunikacijskih vještina i nenasilnog rješavanja sukoba među djecom i mladima
- razvoj komunikacije i tolerancije u mladenačkim i partnerskim odnosima
- prevenciju zlostavljanja i zanemarivanja, problema u ponašanju te ovisnosti djece i mladih
- organiziranje i provođenje edukacije potencijalnih posvojitelja i organiziranje grupne podrške
- podršku žrtvama obiteljskog nasilja
- poticanje i razvoj programa rada u zajednici koji su potpora roditeljima, obitelji, djeci, mladeži i drugim socijalno osjetljivim skupinama
- provođenje posebnih obveza maloljetnika prema propisu kojim se uređuje izvršavanje sankcija izrečenih maloljetnicima
- osiguravanje provođenja odluke o ostvarivanju osobnih odnosa djeteta pod nadzorom i 
- obavljanje drugih poslova utvrđenih Zakonom o socijalnoj skrbi, posebnim propisima i statutom Obiteljskog centra.