clanak False

Nacrt prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Zagreba

16.11.2022.

Zatvorena savjetovanja za prijedloge nacrta akata kojih su ovlašteni predlagatelji gradski zastupnik, radno tijelo Gradske skupštine i klub gradskih zastupnika