clanak False

Nacrt Odluke o novčanoj pomoći za roditelja/skrbnika/udomitelja djece koja u pedagoškoj godini 2023./2024. nisu upisana u dječje vrtiće kojima je osnivač Grad Zagreb zbog popunjenosti kapaciteta

23.06.2023.

Zatvorena savjetovanja za prijedloge nacrta akata kojih su ovlašteni predlagatelji gradski zastupnik, radno tijelo Gradske skupštine i klub gradskih zastupnika