clanak False

Nacrt prijedloga odluke o imenovanju ulica Drenčec

12.03.2024.
Poštovani,
 
Odbor za imenovanje naselja, ulica i trgova Gradske skupštine Grada Zagreba na 15. sjednici, 11. ožujka 2024., kao matično radno tijelo utvrdio je Nacrt prijedloga odluke o imenovanju ulice i otvara savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u trajanju od 30 dana, u razdoblju od 12. ožujka do 11. travnja 2024.
 
 
Primjedbe i prijedloge na predloženi Nacrt prijedloga odluke o imenovanju ulice Drenčec možete staviti putem obrasca sudjelovanja javnosti u internetskom savjetovanju (word).


Nacrt prijedlog odluke
Obrazloženje
Podloga

Obrazac sudjelovanja javnosti

Obrazac izvješća  o javnom savjetovanju

Zatvorena savjetovanja za prijedloge nacrta akata kojih su ovlašteni predlagatelji gradski zastupnik, radno tijelo Gradske skupštine i klub gradskih zastupnika