clanak False

Lokalni vodovodi na području Grada Zagreba

14.03.2024.

Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom, Odjel za zdravstvenu ekologiju, sukladno odredbama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (Narodne novine broj 30/2023), u suradnji s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo Dr. A. Štampar, provodi sustavno praćenje zdravstvene ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju iz lokalnih vodovoda na području Grada Zagreba kojima se opskrbljuje 50 i više stanovnika. U nastavku su navedene ocjene sukladnosti uzoraka vode.
                                      
 
GRADSKA ČETVRT SESVETE
LOKALNI VODOVOD DATUM UZORKOVANJA OCJENA SUKLADNOSTI
1. KAŠINA  25.03.2024. SUKLADAN
2. PLANINA DONJA 25.03.2024. SUKLADAN
3. BLAGUŠA  25.03.2024. SUKLADAN
4. PREKVRŠJE-PARUŽEVINA  25.03.2024. SUKLADAN
5. PLANINA GORNJA  25.03.2024. NESUKLADAN
6. ŠIMUNČEVEC 25.03.2024. NESUKLADAN

Obavijest korisnicima lokalnog vodovoda ŠIMUNČEVEC

Rezultati ispitanih parametara u uzorku vode za ljudsku potrošnju, koji je uzorkovan iz slavine u dvorištu, dana 25.03.2024. (analitički broj izvještaja 051 01554/24 od 25.03.2024.) NISU SUKLADNI maksimalno dopuštenim koncentracijama utvrđenim u Prilogu I Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (Narodne novine RH 64/2023 i 88/2023), zbog povećanog broja koliformnih bakterija, E.coli, crijevnih enterokoka, broja kolonija na 36 i 22°C i Clostridium perfringens.
Uzimajući u obzir zakonske odredbe, Uputu Ministarstva zdravstva za postupanje u slučaju odstupanja od parametara za provjeru sukladnosti u monitoringu vode za ljudsku potrošnju od 07. listopada 2015. godine te preporuke struke, u svrhu pravilne procjene rizika, savjetuje se slijedeće:
Prema održavatelju lokalnog vodovoda:
 • dezinfekcija vode (kloriranje) na izvorištu s ciljem prevencije mikrobiološkog zagađenja u razvodnoj mreži i slavinama korisnika
 • sanacija i zaštita izvorišta poštivanjem zona sanitarne zaštite izvorišta s naglaskom na osiguranje od okolnog zagađenja (poput istjecanja otpadnih voda i utjecaja površinskih voda)
 • ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju na nesukladni pokazatelj na predmetnom izljevnom mjestu, na izvorištu i na dodatno najmanje dvije točke (slavine potrošača na različitim adresama kod dva različita korsinika) najviše 15 dana nakon provedbe popravnih radnji.
 • kontinuirana provjera pH i slobodnog rezidualnog klora u vodi i pisana evidencija procesa provjere
 • provjera sustava za dezinfekciju vode od strane stručne osobe
 • osiguranje jednostavnih pisanih uputa za populaciju korisnika vode iz lokalnog vodovoda o održavanju izljevnih mjesta u kućanstvima i za održavatelje lokalnog vodovoda o procesima održavanja
 • dostava osnovnih podataka o lokalnom vodovodu (poput godine izgradnje, dubine crpljenja, količina isporučene vode) i populaciji korisnika vode iz lokalnog vodovoda
 • redovna pisana evidencija broja kućanstava/korisnika vode i evidencija procesa održavanja lokalnog vodovoda
 • dokumentirana evidencija rezultata svih analiza vode iz lokalnog vodovoda u proteklim razdobljima
 • obavještavanje nadležnog epidemiologa u slučaju za postavljanje sumnje na moguća grupiranja gastrointestinalnih, kožnih, promjena na sluznicama ili kroničnih nezaraznih bolesti unutar populacije korisnika vode iz lokalnog vodovoda.
 • kondicioniranje vode (filtriranje)
 
 Prema populaciji korisnika vode iz lokalnog vodovoda:
 • ne preporuča se korištenje vode za ljudsku potrošnju (piće, kuhanje i higijenu) dok se ponovljenom analizom ne utvrdi zdravstvena ispravnost
 • ne preporuča se korištenje vode za obavljanje higijene u slučaju oštećene kože ili sluznica
 • preporuča se uklanjanje svih dodatno postavljenih filtera na izljevnim mjestima unutar kućanstva ili redovita zamjena postojećih sukladno uputama proizvođača
 • preporuča se zamjena ili redovno čišćenje perlatora (mrežica na izljevnim mjestima) potapanjem u dezinfekcijsko sredstvo (poput klora)
 • ustanovama javnog djelovanja poput škola, ambulanta, vrtića i slično koje koriste vodu ovog izvora preporuča se osiguranje zdravstveno ispravne vode na odgovarajući način (npr. Putem spremnika za vodu odgovarajućeg kapaciteta koji bi se punio vodom iz sustava javne vodoopskrbe i redovito kontrolirao).Obavijest korisnicima lokalnog vodovoda PLANINA GORNJA


Rezultati ispitanih parametara u uzorku vode za ljudsku potrošnju, koji je uzorkovan iz slavine u kuhinji (slavina dvodijelnog sudopera), dana 25.03.2024. (analitički broj izvještaja 051 01557/24 od 25.03.2024.) NISU SUKLADNI maksimalno dopuštenim koncentracijama utvrđenim u Prilogu I Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (Narodne novine RH 64/2023 i 88/2023), zbog povećanog broja koliformnih bakterija, E.coli i crijevnih enterokoka.
Uzimajući u obzir zakonske odredbe, Uputu Ministarstva zdravstva za postupanje u slučaju odstupanja od parametara za provjeru sukladnosti u monitoringu vode za ljudsku potrošnju od 07. listopada 2015. godine te preporuke struke, u svrhu pravilne procjene rizika, savjetuje se slijedeće:

Prema održavatelju lokalnog vodovoda:
 • dezinfekcija vode (kloriranje) na izvorištu s ciljem prevencije mikrobiološkog zagađenja u razvodnoj mreži i slavinama korisnika
 • sanacija i zaštita izvorišta poštivanjem zona sanitarne zaštite izvorišta s naglaskom na osiguranje od okolnog zagađenja (poput istjecanja otpadnih voda i utjecaja površinskih voda)
 • ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju na nesukladni pokazatelj na predmetnom izljevnom mjestu, na izvorištu i na dodatno najmanje dvije točke (slavine potrošača na različitim adresama kod dva različita korsinika) najviše 15 dana nakon provedbe popravnih radnji.
 • kontinuirana provjera pH i slobodnog rezidualnog klora u vodi i pisana evidencija procesa provjere
 • provjera sustava za dezinfekciju vode od strane stručne osobe
 • osiguranje jednostavnih pisanih uputa za populaciju korisnika vode iz lokalnog vodovoda o održavanju izljevnih mjesta u kućanstvima i za održavatelje lokalnog vodovoda o procesima održavanja
 • dostava osnovnih podataka o lokalnom vodovodu (poput godine izgradnje, dubine crpljenja, količina isporučene vode) i populaciji korisnika vode iz lokalnog vodovoda
 • redovna pisana evidencija broja kućanstava/korisnika vode i evidencija procesa održavanja lokalnog vodovoda
 • dokumentirana evidencija rezultata svih analiza vode iz lokalnog vodovoda u proteklim razdobljima
 • obavještavanje nadležnog epidemiologa u slučaju za postavljanje sumnje na moguća grupiranja gastrointestinalnih, kožnih, promjena na sluznicama ili kroničnih nezaraznih bolesti unutar populacije korisnika vode iz lokalnog vodovoda.
 • kondicioniranje vode (filtriranje)
 
 
 
 
Prema populaciji korisnika vode iz lokalnog vodovoda:
 • ne preporuča se korištenje vode za ljudsku potrošnju (piće, kuhanje i higijenu) dok se ponovljenom analizom ne utvrdi zdravstvena ispravnost
 • ne preporuča se korištenje vode za obavljanje higijene u slučaju oštećene kože ili sluznica
 • preporuča se uklanjanje svih dodatno postavljenih filtera na izljevnim mjestima unutar kućanstva ili redovita zamjena postojećih sukladno uputama proizvođača
 • preporuča se zamjena ili redovno čišćenje perlatora (mrežica na izljevnim mjestima) potapanjem u dezinfekcijsko sredstvo (poput klora)
 • ustanovama javnog djelovanja poput škola, ambulanta, vrtića i slično koje koriste vodu ovog izvora preporuča se osiguranje zdravstveno ispravne vode na odgovarajući način (npr. Putem spremnika za vodu odgovarajućeg kapaciteta koji bi se punio vodom iz sustava javne vodoopskrbe i redovito kontrolirao).
 

 
GRADSKA ČETVRT BREZOVICA
LOKALNI VODOVOD DATUM UZORKOVANJA OCJENA SUKLADNOSTI
1.ŠIRANOVIĆI   21.03.2024. SUKLADAN
2.AŠPERGERI           21.03.2024. NESUKLADAN
3HERCEGI 21.03.2024 SUKLADAN

Obavijest korisnicima lokalnog vodovoda AŠPERGERI

 
Rezultati ispitanih parametara u uzorku vode za ljudsku potrošnju, koji je uzorkovan u kuhinji, iz slavine sudopera, dana 21. 03. 2024. (analitički broj izvještaja 051 01483/24 od 25. 03. 2024.) NISU SUKLADNI maksimalno dopuštenim koncentracijama utvrđenim u Prilogu I Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (Narodne novine RH 64/2023 i 88/2023), zbog povećane koncentracije amonija.
Uzimajući u obzir zakonske odredbe, Uputu Ministarstva zdravstva za postupanje u slučaju odstupanja od parametara za provjeru sukladnosti u monitoringu vode za ljudsku potrošnju od 07. listopada 2015. godine te preporuke struke, u svrhu pravilne procjene rizika, savjetuje se slijedeće:
Prema održavatelju lokalnog vodovoda:
Popravne mjere:
 • ne preporuča se korištenje vode za javnu vodoopskrbu bez prethodnih mjera kondicioniranja vode u svrhu uklanjanja amonija
 • dezinfekcija vode (kloriranje) na izvorištu s ciljem prevencije mikrobiološkog zagađenja u razvodnoj mreži i slavinama korisnika
 • sanacija i zaštita izvorišta poštivanjem zona sanitarne zaštite izvorišta s naglaskom na osiguranje od okolnog zagađenja (poput istjecanja otpadnih voda i utjecaja površinskih voda)
 • provedba kontrolnog ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju na istom izljevnom mjestu najviše 15 dana nakon provedbe popravnih radnji.
Preventivne mjere
 • kontinuirana provjera pH i slobodnog rezidualnog klora u vodi i pisana evidencija procesa provjere
 • provjera sustava za dezinfekciju vode od strane stručne osobe
 • osiguranje jednostavnih pisanih uputa za populaciju korisnika vode iz lokalnog vodovoda o održavanju izljevnih mjesta u kućanstvima i za održavatelje lokalnog vodovoda o procesima održavanja
 • dostava osnovnih podataka o lokalnom vodovodu (poput godine izgradnje, dubine crpljenja, količina isporučene vode) i populaciji korisnika vode iz lokalnog vodovoda
 • redovna pisana evidencija broja kućanstava/korisnika vode i evidencija procesa održavanja lokalnog vodovoda
 • dokumentirana evidencija rezultata svih analiza vode iz lokalnog vodovoda u proteklim razdobljima
 • obavještavanje nadležnog epidemiologa u slučaju za postavljanje sumnje na moguća grupiranja gastrointestinalnih, kožnih, promjena na sluznicama ili kroničnih nezaraznih bolesti unutar populacije korisnika vode iz lokalnog vodovoda.
 
Prema populaciji korisnika vode iz lokalnog vodovoda:
 • ne preporuča se korištenje vode za ljudsku potrošnju (piće, kuhanje i higijenu) dok se ponovljenom analizom ne utvrdi zdravstvena ispravnost
 • ne preporuča se korištenje vode za obavljanje higijene u slučaju oštećene kože ili sluznica
 • preporuča se uklanjanje svih dodatno postavljenih filtera na izljevnim mjestima unutar kućanstva ili redovita zamjena postojećih sukladno uputama proizvođača
 • preporuča se zamjena ili redovno čišćenje perlatora (mrežica na izljevnim mjestima) potapanjem u dezinfekcijsko sredstvo (poput klora)
 • ustanovama javnog djelovanja poput škola, ambulanta, vrtića i slično koje koriste vodu ovog izvora preporuča se osiguranje zdravstveno ispravne vode na odgovarajući način (npr. Putem spremnika za vodu odgovarajućeg kapaciteta koji bi se punio vodom iz sustava javne vodoopskrbe i redovito kontrolirao).