clanak False

Dezinsekcija komaraca na području grada Zagreba

04.03.2024.

Tvrtke koje na području Grada Zagreba u 2024. godini provode suzbijanje komaraca su:
 
Zajednica gospodarskih subjekata Tehinspekt d.o.o i Pestrid d.o.o.
 
tel: 01/6288669
mob: 099/4854042
mail: dora.kovac@atalianworld.com

Ukoliko građani imaju upite vezane za komarce i suzbijanje, mogu se obratiti tvrtkama na navedene dežurne telefone i e-mail radnim danom od 10-14 sati.

U zaštiti građana od komaraca na području grada Zagreba komarci se suzbijaju provedbom osmišljenog programa čiju provedbu organizira Grad Zagreb. Program je prvenstveno usmjeren na suzbijanje ličinki u vodama stajaćicama, a suzbijanje odraslih (letećih) komaraca provodi se na ograničenim područjima na kojima se tijekom sezone utvrdi povećan broj jedinki.
 
Suzbijanje komaraca na području grada Zagreba provodi se radi smanjenja broja komaraca kao napasnika i potencijalnih prijenosnika zaraznih bolesti.
Grad Zagreb, Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom organizira provedbu suzbijanja komaraca na temelju „Programa mjera i Provedbenog plana preventivne i obvezne preventivne dezinsekcije komaraca na području Grada Zagreba za 2024. godinu“ i provedenog javnog natječaja putem kojeg su izabrane privatne tvrtke izvoditelji dezinsekcije (za obavljanje dezinsekcije posjeduju rješenje koje je izdalo Ministarstvo zdravstva).
Program mjera i Provedbeni plan dezinsekcije komaraca izrađuje Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“, Služba za epidemiologiju u suradnji s Gradskim uredom za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom, a na temelju stručnih znanja, epidemioloških indikacija, rezultata dosadašnje provedbe dezinsekcije komaraca na području grada te dobre DDD prakse.
 
Program se operativno provodi neprekidno od ožujka do kraja godine, u zatvorenim prostorima i na otvorenim površinama.
Temeljne mjere suzbijanja komaraca predviđene Programom su:
  • suzbijanje razvojnih oblika (ličinki i kukuljica) komaraca u vodi (u leglima) u zatvorenim i na otvorenim prostorima (larvicidne mjere),
  • uklanjanje legla komaraca koja je moguće ukloniti,
  • suzbijanje letećih jedinki komaraca zamagljivanjem sa zemlje (adulticidne mjere),
  • terenski izvidi prema pritužbama građana na komarce te provedba mjera prema utvrđenoj situaciji,
  • edukacija građana.
Najuspješnija mjera suzbijanja komaraca je suzbijanje razvojnih oblika komaraca u vodi, odnosno uklanjanje legla komaraca.
 
Ovisno o dijelu godine u okolišu su prisutne i dominiraju različite vrste komaraca, a sukladno tome provode se potrebne mjere.
U godinama s velikom količinom oborina u proljeće stvaraju se u prirodi brojna raznolika legla komaraca: poplavljene površine, kanali, udubine tla u šumama, duplje drveća te druge stajaćice bez prirodnih neprijatelja ličinki komaraca. Dolaskom toplih dana iz navedenih legla izlijeću odrasle (leteće) jedinke proljetnih vrsta komaraca. Na području grada Zagreba dio tih jedinki dolijeće (migrira) iz okolnih područja koja su izvan granica grada Zagreba, poplavljenih područja uz rijeku Savu. Aktivnost proljetnih vrsta u Zagrebu traje svega nekoliko tjedana.
Tijekom ljeta smetnju građanima stvaraju vrste komaraca koje se uglavnom razvijaju u dvorištima i vrtovima, u raznolikim leglima koja najčešće nastaju radi neznanja i nemara ljudi: otvorene posude s vodom (kante i bačve), različiti predmeti u kojima se nakuplja kišnica, gume na otvorenome, vaze na grobljima, voda u pliticama lonaca za cvijeće, nakupine vode na nepropusnim podlogama, odbačen krupni otpad, neodržavana jezerca i fontane, začepljeni oluci, voda u slivnicima na ulici te različite druge nakupine vode.
 
Suzbijanje razvojnih oblika komaraca u leglima (larvicidne mjere) provode se od sredine ožujka u svim do sada zabilježenim leglima komaraca na području grada kontinuirano svakih dva tjedna, što uključuje navedena raznolika prirodna legla komaraca, potoke s taložnicama i retencijama, te ostala legla kao što su gume u dvorištima tvrtki koje posluju gumama, vrtove s bačvama i kantama s vodom na području grada te brojna druga mjesta.
Osim u navedenim leglima koja su stalna, suzbijanje komaraca obavlja se u svim leglima koja se pronađu tijekom terenskih izvida, a najčešće su u privatnim dvorištima i vrtovima.
Nakon pritužbe građana na komarce, izvoditelji suzbijanja komaraca obavljaju terenski izvid na adresama građana koji se žale, što uključuje pregled područja gdje osoba živi (adresu prijave i okolno područje), edukaciju građana o uklanjanju legla te prema utvrđenoj situaciji provedbu suzbijanja komaraca.
Najuspješnija mjera suzbijanja komaraca je uklanjanje legla komaraca (ako je moguće) i suzbijanje razvojnih oblika komaraca u vodi.
 
Suzbijanje letećih jedinki komaraca (adulticidne mjere) provodi se kada komarci predstavljaju izrazitu smetnju građanima, odnosno u slučaju vrlo brojnih populacija komaraca na područjima koja su gusto naseljena ili ih u rekreacijske i druge svrhe koristi veći broj građana. Proljetne vrste komaraca brojnije su u južnim dijelovima grada, bliže rijeci Savi. Stoga je i suzbijanje letećih jedinki proljetnih vrsta komaraca uglavnom usmjereno na južne dijelove grada. Aktivnost proljetnih vrsta traje dva do tri tjedna, nakon čega prirodno opada.
Adulticidno suzbijanje proljetnih jedinki komaraca provodi se tijekom lipnja i početkom srpnja, ovisno o utvrđenoj brojnosti komaraca i vremenskim uvjetima.
Suzbijanje odraslih jedinki tijekom ljeta (tigrasti komarci i druge vrste) provodi se od srpnja do rujna, na ograničenim malim površinama na kojima se utvrdi povećan broj i izraženo dosađivanje komaraca.
Suzbijanje letećih komaraca sa zemlje obavlja se metodom zamagljivanja (hladni ili topli postupak) pomoću uređaja koji se nalaze na vozilima ili pomoću ručnih zamagljivača. Navedeni način suzbijanja je dobro uočljiv, bučan, a ponekad ga prati i neugodan miris vrlo sitnih kapljica otopine koje lebde u zraku. Većina građana smatra da je takav način najbolji za suzbijanje dosadnih napasnika. No, takvo uvjerenje je pogrešno: metode suzbijanja letećih komaraca su slabo učinkovite, štetne za neciljane vrste i štetne za okoliš.
Suzbijanje komaraca avionom iz zraka u RH u naseljenim područjima je zabranjeno 1992. godine i od tada se u gradu Zagrebu ne provodi. Premda su aviotretmani najvidljiviji oblik suzbijanja komaraca, među mjerama za suzbijanje komaraca su najmanje učinkoviti, dugoročno bez učinka, a mogu biti pogubni za neciljane vrste i štetni za okoliš.
 
Osim navedenih mjera, važan dio suzbijanja komaraca je aktivna pretraga terena, otkrivanje do tada nepoznatih legla komaraca te provedba mjera suzbijanja komaraca prema utvrđenome.
 
 
Aktivno i odgovorno se uključimo u sprječavanje razvoja komaraca!
 
Razvojni ciklus komaraca na ljetnim temperaturama traje 5 do 7 dana, što znači da se u okolišu stalno razvijaju nove jedinke komaraca. Česte kiše uz visoke temperature pogoduju stvaraju brojnih legla komaraca u okolišu, a važnu ulogu imaju brojni građani koji vrlo često radi nepažnje, nemara i neznanja svojim svakodnevnim aktivnostima stvaraju legla komaraca u dvorištima i vrtovima.
 
Građani odgovornim ponašanjem mogu značajno utjecati na smanjenje broja komaraca u svojem okruženju. Potrebno je ukloniti vodu koja može postati leglo komaraca.
Ako Vam tijekom ljeta dosađuju tigrasti komarci, potrebno je pažljivo pregledati dvorište i pokušati pronaći legla komaraca. Tigrasti komarci najčešće lete u okolini mjesta gdje su se izlegli.
 
Uklonimo legla komaraca! Kako?
 
• Ukloniti nepotrebne predmete i posude u kojima se nakuplja voda: kante, staklenke, igračke, odbačene predmete, automobilske gume te druge vrste posuda.
• Redovito (jednom tjedno) prazniti ili mijenjati vodu u posudama koje su u upotrebi i zadržavaju vodu.
• Spremnike za vodu u okućnicama i vrtovima zatvoriti poklopcem, gustom mrežom ili folijom.
• U vaze za cvijeće na grobljima staviti pijesak ili zemlju, prirodno cvijeće zamijeniti umjetnim.
• Propisno odlagati krupni otpad.
• Održavati otvorene bazene, ukrasna jezerca i fontane.
• Održavati ispravnim sustave za odvodnju, drenažu i prikupljanje voda (krovni oluci, ulični slivnici, kanalizacija).
• Folije (cerade, tende i sl.) postaviti na način da u njima nije moguće zadržavanje vode.
• Propisno držati gume u vulkanizerskim dvorištima:
- redovito uklanjati gume koje se ne koriste
- prazniti vodu iz guma, gume slagati u obliku piramide i prekriti ih nepropusnom folijom tako da se na foliji ne zadržava voda.
• Održavati septičke jame, držati ih propisno zatvorene.
• Održavati zelene površine, uređivati vrtove da se u njima što manje zadržavaju odrasli komarci.
Za mirniji i zdraviji život bez komaraca važno je sudjelovanje svakog pojedinca!
 
Više potražite na stranici: http://www.stampar.hr/hr/komarci
 
Tekst pripremio: Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom u suradnji s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“, Služba za epidemiologiju
 
 
Ako vam tijekom ljeta dosađuju tigrasti komarci, a niste uspjeli pronaći legla komaraca u Vašoj okućnici, možete pozvati u pomoć tvrtku zaduženu za suzbijanje komaraca na području Vašeg stanovanja i potražiti pomoć. Tvrtka će obaviti izvid kod Vas i Vaših susjeda, pokušati pronaći legla komaraca i poduzeti potrebne mjere suzbijanja.