clanak False

Edukacija učenika osnovnih škola iz područja civilne zaštite

12.12.2023.
Gradski ured za mjesnu samoupravu, promet, civilnu zaštitu i sigurnost i ove školske godine sudjeluje u edukaciji učenika nižih razreda osnovne škole u području civilne zaštite.

U Domu Crvenog križa na Sljemenu više od 4000 učenika upoznalo se s rizicima, pravilnim načinima reagiranja za vrijeme potresa, požara i poplave te opremom i radom žurnih službi.
Prezentacija opreme naših vatrogasaca i vještina potražnih pasa uvijek izaziva posebno veselje kod djece.


Edukacija se provodi u suradnji sa Ravnateljstvom civilne zaštite, Javnom vatrogasnom postrojbom Grada Zagreba i Klubom za obuku službenih i sportskih pasa „Zagreb“.