clanak False

Uvjeti korištenja i odricanje odgovornosti

09.04.2021.

Uvjeti korištenja sadrže odredbe o korištenju aplikacije Moje Sljeme (u daljnjem tekstu Aplikacija) u vlasništvu Grada Zagreba, a koja se nalazi na tržištu u besplatnoj verziji u svojstvu navigacijskog servisa za građane. Od iznimne je važnosti da pažljivo pročitate uvjete korištenja prije početka uporabe Aplikacije obzirom na to da sadrže odredbe o korištenju Aplikacije kao i odricanje od odgovornosti. Preuzimanjem, instaliranjem ili korištenjem Aplikacije, smatra se da ste pristali na uvjete korištenja, razumjeli ih, te prihvatili obveze i uvjete koji iz istog proizlaze. Ukoliko ne pristajete na navedeno, molimo da uklonite Aplikaciju s vašeg mobilnog uređaja.

Pregled dokumenta Uvjeti korištenja uvijek vam je dostupan na Aplikaciji i na Službenoj stranici Grada Zagreba.
 
1. OPĆE ODREDBE I OSNOVNE ODREDBE O APLIKACIJI MOJE SLJEME
 
Aplikacija je u vlasništvu autora, Grada Zagreba, dok je krajnji korisnik fizička osoba koja je preuzela aplikaciju i prihvatila uvjete korištenja.
 
2. KORIŠTENJE USLUGE
 
Preduvjet za korištenje Usluge je mobilni uređaj s instaliranom Aplikacijom preko Google Play Store-a ili Apple App Store-a. Aplikacija je podržana za uređaje s verzijom operativnog sustava Android 8.0.0. ili više te iOS verzije 12 ili više.
Korištenje Usluge započinje prihvaćanjem općih uvjeta korištenja i pokretanjem mobilne aplikacije Moje Sljeme.
Kako bi Usluga mogla raditi kao predviđeno i kako bi sve funkcionalnosti bile aktivne potrebno je uključiti GPS lociranje uređaja te imati aktivnu internetsku vezu. GPS lociranje se koristi za pozicioniranje korisnika na planinarskim stazama/rutama. Dodatnu funkcionalnosti za obavještavanje korisnika pri aktivnoj navigaciji u slučaju silaska s odabrane rute potrebno je omogućiti u postavkama aplikacije pod “Upozorenja”. Korisnici koji aktiviraju navedenu funkcionalnost morat će omogućiti praćenje lokacijskih (GPS) podataka u pozadinskom načinu rada kako bi aplikacija mogla dobivati informacije o trenutnoj lokaciji korisnika i obavještavati korisnike o udaljavanju s odabrane rute. Lokacijske usluge u pozadini se koriste dok se aplikacija i/ili mobilni uređaj ne koriste od strane korisnika, sve dok je aktivna navigacija za odabranu rutu. Lokacija korisnika se ne koristi zbog praćenja ili u svrhu oglašavanja već kako bi se pružile dodatne mogućnosti unutar aplikacije. U pozadinskom načinu rada aplikacija može pristupiti korisnikovoj lokaciji kako bi vam pravovremeno slala obavijesti o napuštanju odabrane rute.
 
3. NADOGRADNJE I NAPLATA
 
Nadogradnje Aplikacije su besplatne i služe dodavanju novih funkcionalnosti i ispravljanju grešaka. Korištenje Aplikacije se ne naplaćuje.
 
4. AUTORSKO PRAVO I PRAVO INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA
 
Aplikacija i sva prava, bez ograničenja, su isključivo vlasništvo Grada Zagreba i zaštićena su zakonima o autorskim pravima Republike Hrvatske kao i odredbama međunarodnih sporazuma. Iz tog razloga, prema ovakvim aplikacijama  postupa se kao i prema svakom drugom proizvodu zaštićenom autorskim pravima te pravima o intelektualnom vlasništvu.
 
5. ODRICANJE GARANCIJE I ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI
 
Prihvaćanjem odredbi ovih Uvjeta korištenja smatra se da iste primate na korištenje „kakve jesu“, bez ikakvog jamstva, izričitog ili podrazumijevanog.

Grad Zagreb zadržava pravo izmjene Uvjeta korištenja i odredbi u bilo kojem trenutku. Izmjene će uvijek biti objavljene i dostupne na Aplikaciji.

Aplikacija može biti privremeno nedostupna ili dostupna samo u ograničenom opsegu, kao rezultat redovnog održavanja ili nadogradnje sustava, zbog tehničkih poteškoća, problema više sile ili drugih uzroka. Grad Zagreb nije odgovoran, bez obzira na uzrok i trajanje, za eventualnu nedostupnost Aplikacije, bilo kakvo kašnjenje ili prekid u prijenosu informacija, djelomični ili potpuni prekid ili pogrešan rad i/ili tehničke probleme.

Staze i rute preuzete su s javnih izvora, te Grad Zagreb nije odgovoran za eventualne netočnosti, odnosno nepravilnosti na koje bi mogao naići korisnik pri korištenju Aplikacije za bilo koju od ponuđenih funkcionalnosti unutar Aplikacije. Grad Zagreb nije odgovoran za moguće nezgode koje korisnik može doživjeti na sljemenskim stazama, bilo uzrokovano prirodnom nepogodom, ljudskim djelovanjem ili zbog eventualnih nepravilnosti u Aplikaciji.

Odricanje od odgovornosti odnosi se posebno na : Preciznost navigacije, ucrtanih staza i informacija; Točnost podataka; Mogući prelasci preko prometnica; Mogućnost zakrčenih puteva, nepočišćenih staza, i sl.; Neoznačene staze; Internet veza i GPS povezanost; Limitacije korisnikovih uređaja (hardware, gps signal i sl.); Tjelesno stanje korisnika aplikacije; Moguće zahtjevne staze.
 
6. TEHNIČKA PODRŠKA
 
Grad Zagreb pruža tehničku podršku krajnjem korisniku te zaprima sve prijave nefunkcionalnosti na adresu elektroničke pošte: moje.sljeme@zagreb.hr. Na sve zaprimljene upite, Grad Zagreb će odgovarati u najkraćem mogućem roku tijekom redovnog radnog vremena.
 
7. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA UNUTAR MOBILNE APLIKACIJE MOJE SLJEME
 
Više informacija o zaštiti osobnih podataka i pravilima privatnosti unutar mobilne aplikacije možete vidjet na: https://www.zagreb.hr/politika-privatnosti/170575