clanak False

Politika privatnosti

13.04.2021.

Korištenjem aplikacije Moje Sljeme prikupljamo određene informacije uvažavajući Vašu privatnost i povjerenje koje ste nam dali. Činimo sve kako bi zaštitili sve dobivene informacije.  Ovom politikom privatnosti želimo Vam  dati na uvid sve informacije o načinu prikupljanja, vrsti informacija koju prikupljamo i svrsi za koju se prikupljeni podaci koriste.

Informacije o zaštiti osobnih podataka korisnika aplikacije Moje Sljeme
 
Grad Zagreb obrađuje osobne podatke s osobitom pažnjom, odgovorno, sigurno i u skladu s pozitivnim zakonskim propisima Republike Hrvatske. Zaštita osobnih podataka ispitanika od iznimne je važnosti za Grad Zagreb. Grad Zagreb ispitanicima jamči zaštitu osobnih podataka u svim postupcima koji spadaju u djelokrug poslova gradskih upravnih tijela Grada Zagreba.  Grad Zagreb osobne podatke fizičkih osoba obrađuje sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka, Zakona o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka (NN, broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12) i Politike zaštite osobnih podataka Grada Zagreba.
Korisnici imaju sva prava zajamčena prema Općoj uredbi o zaštiti podataka, a ostvariti svoja prava mogu podnošenjem odgovarajućeg zahtjeva službeniku za zaštitu podataka Grada Zagreba.
 
Koje podatke prikuplja aplikacija?

1. Podaci o uređaju
 Podaci koje prikupljamo kroz mobilnu aplikaciju su:
  • tehnički podaci o uređaju (proizvođač, tip uređaja, tehničke karakteristike),
  • podaci o verziji operativnog sustava,
  • analitički podaci o posjećenosti u mobilnoj aplikaciji (staze, odredišta, polazišne lokacije).
Navedene podatke prikupljamo isključivo u svrhu optimiziranja i prilagodbe sadržaja i funkcionalnosti aplikacije kako bi omogućili sprječavanje potencijalnih tehničkih problema i grešaka prilikom korištenja.
Sve navedene podatke prikupljamo kroz servise  trećih strana, a svi podaci koji su dostupni su anonimizirani.
 
Servisi trećih strana, koje koristi aplikacija Moje Sljeme su: 2. Podaci o lokaciji uređaja
Aplikacija „Moje Sljeme“ prikuplja podatke o lokaciji korisnika koji se kreću upisanim stazama, tijekom aktivne navigacije. Kako bi se osiguralo praćenje lokacije korisnika u pozadini, nužno je davanje dozvole korisnika. Korisnik dozvolu daje kroz sustav dozvola, a koji se nalazi u operativnom sustavu  mobilnog uređaja korisnika.
Podaci o lokaciji uređaja nužni su za lociranje korisnika na stazi i to sa svrhom pružanja obavijesti o skretanju sa željene i/ili predviđene rute. Obavijesti koje korisniku stižu na uređaj pomažu pravovremenim upozorenjem o silasku sa željenog puta,  pomažu da se korisnik ne izgubi i povećavaju sigurnost tijekom kretanja.
Bez davanja dozvole za korištenje lokacije uređaja korisnici neće biti u mogućnosti koristiti funkcionalnost aplikacije  koja se odnosi na aktivnu navigaciju i primati obavijesti o udaljavanju sa staze. Korisnik u svakom trenutku ima mogućnost isključenja funkcije obavijesti o udaljavanju sa staze. Za uključenje svih funkcionalnosti i prikupljanje podataka putem mobilne aplikacije Moje Sljeme, korisnik mora dati pojedinačne dozvole kroz sustav dozvola u operativnom sustavu na mobilnom uređaju korisnika.
Uslugu navigacije i prikaza na karti pruža servis treće strane (Mapbox) koji ne prikuplja nikakve osobne podatke korisnika, te prikazuje korisniku sve rezultate u pravom vremenu. Korisnik u svakom trenutku može povući svoje dozvole.  Kako bi povukao dozvole, ovisno o uređaju koji koristi korisnik to može učiniti kroz sustav dozvola u operativnom sustavu mobilnog uređaja. Točna procedura kontrole dozvola pristupa može se razlikovati ovisno o korisnikovom uređaju i njegovom softveru. Važno je napomenuti da povlačenje navedenih dozvola, može utjecati na ispravnost rada same aplikacije Moje Sljeme.

3. Stanje internetske mreže
Kako bi prikazali sav sadržaj unutar aplikacije, uređaj mora imati aktivnu internetsku vezu. Radi provjere ispravnosti prikaza podataka, korisniku provjeravamo je li dostupna aktivna internetska veza. Ukoliko je veza neaktivna, korisnik će dobiti obavijest te će mu se ponuditi osvježivanje ekrana po aktiviranju iste.

4. Kategorije podataka
Kako bi se omogućile funkcionalnosti aplikacije vezane uz lokaciju i navigaciju, prikupljamo sljedeće podatke:
  • GPS podatke o lokaciji, tijekom trajanja aktivne navigacije,
  • mreža (mobilni Internet, wi-fi) - podatak o aktivnosti mreže.
5. Kolačići
Aplikacija Moj Sljeme eksplicitno ne koristi kolačiće. Međutim, aplikacija kroz treće strane može koristiti pojedine programske dijelove ili biblioteke koje koriste kolačiće kako bi unaprijedili njihove usluge. Korisnik ima opciju, u tom slučaju prihvatiti ili odbiti takve kolačiće, no u tom slučaju možda neće biti moguće koristiti neke dijelove takvih usluga.  

Linkovi na ostala sjedišta 

Aplikacija Moje Sljeme može sadržavati linkove koji vode na ostala sjedišta. Ukoliko kliknete na link neke treće strane tada ćete biti i preusmjereni na to sjedište. Takva sjedišta nisu u nadležnosti Grada Zagreba te ne možemo prihvatiti odgovornost za njihov sadržaj,  politike sigurnosti ili usluge.
 
Promjene politike privatnosti

Grad Zagreb zadržava pravo promjene ove politike sigurnosti u bilo kojem trenutku. . Izmjene će uvijek biti objavljene i dostupne na Aplikaciji i na Službenoj stranici Grada Zagreba, te  vrijede od trenutka objave. Iz tog razloga savjetujemo Vas da provjeravate ovu stranicu periodički.