clanak False

Urban learning

03.10.2022.


Grad Zagreb, kao jedan od partnera, sudjeluje u projektu „URBAN LEARNING“ u sklopu EU programa HORIZON2020. Cilj projekta je integrirati energetski učinkovit način urbanog planiranja u gradskim upravnim tijelima. Fokus je stavljen na energetski učinkovito upravljanje i energetski održivo planiranje razvoja novih ili obnove postojećih urbanih područja.

Partneri projekta:
 1. TINA Vienna Urban Technologies & Strategies GmbH (Austrija - koordinator projekta),
 2. Grad Zagreb (Hrvatska);
 3. Grad Beč (Austrija);
 4. Grad Berlin (Njemačka);
 5. Grad Varšava (Poljska);
 6. Grad Stockholm (Švedska);
 7. Grad Pariz (Francuska);
 8. Grad Amsterdam (Nizozemska);
 9. Grad Zaanstad (Nizozemska);
 10. Energetski institut Hrvoje Požar (Hrvatska),
 11. BEA - Berliner Energiea Gentur Gesellschaft mit Beschrankter Haftung (Njemačka) i
 12. APC - Agence Parisienne du Climat Association (Francuska).

Projekt je započeo 1. ožujka 2015. a predviđeno trajanje projekta je 30 mjeseci. Završetak projekta predviđen je za kolovoz 2017.

Više informacija o projektu možete pronaći na www.urbanlearning.eu.