clanak False

Uključivanje djece i učenika iz Ukrajine u dječje vrtiće, osnovne i srednje škole Grada Zagreba

19.09.2023.
Grad Zagreb službene stranice
Djeci i učenicima, raseljenim osobama iz Ukrajine, koja se, sukladno Direktivi Europske unije o privremenoj zaštiti, nalaze pod privremenom zaštitom, omogućava se pravo na odgoj i obrazovanje u odgojno-obrazovnim ustanovama Grada Zagreba.


Preduvjet za upis djece i učenika u dječje vrtiće, osnovne i srednje škole je potvrda MUP-a kojom se potvrđuje status osobe pod međunarodnom i privremenom zaštitom.

Učenici koji ne posjeduju dokumentaciju o prethodnom školovanju, ili ako temeljem raspoložive dokumentacije nije moguće dokazati prethodno školovanje, upisuju se u odgovarajući razred na temelju potpisane izjave roditelja. Primjer izjave na hrvatskom i ukrajinskom jeziku možete preuzeti ovdje.


UPISI U DJEČJE VRTIĆE GRADA ZAGREBA
 • upis djece u dječje vrtiće provodit će se neposrednom koordinacijom Gradskog ureda za obrazovanje sport i mlade s ravnateljima dječjih vrtića 
  • upis će se osigurati u dječjem vrtiću najbližem boravištu djeteta, vodeći pritom računa o poštivanju Državnog pedagoškog standarda (prioritet u popunjavanju imat će dječji vrtići koji imaju slobodnih upisnih kapaciteta – ažurirano stanje slobodnih upisnih mjesta na linku)
 • po koordinaciji vrtića s Gradskim uredom i dogovoru oko upisa u dječji vrtić, roditelji vrtiću podnose Zahtjev za upis djeteta u dječji vrtić te pripadajući Obrazac za inicijalni razgovor
 • ​s ciljem olakšavanja razumijevanja Zahtjeva i Obrasca prilikom popunjavanja, Ukrajinska zajednica Grada Zagreba izradila je prijevode Zahtjeva i Obrasca na ukrajinski jezik (Zahtjev-ukrajinski; Obrazac-ukrajinski). Ističemo kako roditelji popunjavaju Zahtjev i Obrazac koji se nalaze na hrvatskom jeziku, dok im prevedeni dokumenti služe kao pomoć pri razumijevanju, odnosno popunjavanju
 • zbog uvjeta obvezne procijepljenosti djece uključene u dječji vrtić, u slučaju neprocijepljenosti djeteta, prijem djeteta u dječji vrtić bit će moguć već po primitku prvog cjepiva, što će koordinirati Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade
 • djeca raseljene osobe mogu se upisivati i u privatne i vjerske dječje vrtiće, u skladu s kapacitetima i drugim mogućnostima pojedinog vrtića, pri čemu odluku o oslobođenju od cjelokupne participacije donose osnivači privatnih i vjerskih vrtića

UPISI U OSNOVNE ŠKOLE GRADA ZAGREBA
 • po pribavljanju potvrde MUP-a, učenici upisuju školu kojoj pripadaju prema upisnom području (u pravilu najbliža mjestu boravišta), a odluku o upisu učenika donosi škola
 • učenike se uključuje u pripremnu nastavu hrvatskog jezika, sukladno Odluci Ministarstva (link)
  • sukladno navedenoj Odluci i Protokolu Ministarstva znanosti i obrazovanja (link), učenik pripremnu nastavu hrvatskog jezika pohađa u školi u koju je upisan
 • uz sudjelovanje u pripremnoj nastavi hrvatskog jezika, učenici se u upisanoj školi uključuju u odgojno-obrazovni rad u svim predmetima, prema njihovim mogućnostima i sposobnostima
 • učenici se mogu uključiti u program produženog boravka
 • OŠ Silvija Strahimira Kranjčevića (kontakt) provodi odgoj i obrazovanje pripadnika češke i ukrajinske nacionalne manjine po Modelu C (Državni pedagoški standard, čl. 30), odnosno njegovanje češkog i ukrajinskog jezika i kulture za učenike s područja Grada Zagreba i Zagrebačke županije
  • njegovanje jezika i kulture provodi se u školi svake subote
  • učenici mogu pohađati sate njegovanja ukrajinskog jezika i kulture u OŠ Silvija Strahimira Kranjčevića neovisno o školi u kojoj su upisani
 • učenici osnovnih škola imaju pravo na besplatne udžbenike i druge obrazovne materijale (link)
 • u sklopu projekta IRCiS koji je podržalo Ministarstvo znanosti i obrazovanja na temelju stručnog mišljenja Agencije za odgoj i obrazovanja te Pravobraniteljice za djecu, a odobrilo ga je Etičko povjerenstvo Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta izrađeni su materijali za učitelje/nastavnike te stručne suradnike za rad s učenicima iz Ukrajine, a dostupni su na poveznici
 
UPISI U SREDNJE ŠKOLE GRADA ZAGREBA
 • po pribavljanju potvrde MUP-a, učenika se uključuje u pripremnu nastavu hrvatskog jezika u školi u koju je učenik upisan
 • pripremna nastava hrvatskog jezika izvodi se po istom modelu kao i u osnovnim školama
 • upis u srednje škole organizira se prema postojećim obrazovnim programima
  • ako u zagrebačkim školama ne postoji obrazovni program koji je učenik pohađao u Ukrajini, ima pravo na nastavak obrazovanja u najsrodnijem obrazovnom programu
 • Odluka MZO o upisu učenika raseljenih iz Ukrajine u I. razred srednje škole (link)
 • učenici srednjih škola imaju pravo na besplatne udžbenike i druge obrazovne materijale (link)
 
Za sve dodatne informacije možete se obratiti Gradskom uredu za obrazovanje, sport i mlade (kontakti).

Dodatne informacije možete potražiti i na mrežnim stranicama Ministarstva znanosti i obrazovanja (link).