clanak False

Stručni dokumenti i smjernice za pružanje psihološke i psihosocijalne podrške u kriznim situacijama na ukrajinskom i engleskom jeziku

25.03.2022.

Dragi čitatelji i čitateljice,

sukladno novonastaloj kriznoj situaciji, pred našim očima događaju se promjene koje nismo mogli predvidjeti niti se za njih pripremiti i spremno ih dočekati. Javljaju se osjećaji stresa ili preopterećenosti, anksioznost, zabrinutost ili strah, tuga, plačljivost i/ili gubitak interesa za uobičajene ugodne aktivnosti, fizički simptomi (kao što su ubrzani otkucaji srca, želučane smetnje, slaba energija i dr.), frustracija, razdražljivost, ljutnja, osjećaj bespomoćnosti, poteškoće sa spavanjem i apetitom, gubitak koncentracije, izolacija ili povlačenje od drugih i/ili strah od odlaska na javna mjesta. A s obzirom na kolektivno iskustvo rata naši ljudi mogu iskusiti intenzivne osjećaje i sjećanja na vlastita ratna iskustva i stradanja u okviru retraumatizacije.

Ukoliko ste aktivni sudionik/ca u pružanju psihološke podrške i pomoći raseljenim osobama te ste u kontaktu s istima, klikom na ovu poveznicu, na usluzi ćete imati korisne stručne dokumente i smjernice za postupanje u kriznim situacijama pružanja psihološke i psihosocijalne podrške i pomoći na ukrajinskom i engleskom jeziku koji mogu biti od pomoći vama ili raseljenim osobama direktno a koje nam je ustupila Služba za mentalno zdravlje NJZJ “Dr. Andrija Štampar”.

Kada otvorite poveznice, obratite pozornost na mogućnost biranja engleskog ili ukrajinskog jezika naznačenih slovima E za engleski jezik i U za ukrajinski jezik. Odabirom željene opcije aktivirat ćete mogućnost za otvaranje ili preuzimanje željenog dokumenta koji vam može biti od koristi prilikom postupanja u kriznim situacijama.


Dokument u PDF formatu