clanak False

Savjetovanje potrošača

04.04.2017.
Savjetovalište – Zagreb

Besplatno savjetovanje potrošača financira Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta iz sredstava Državnog proračuna i Grad Zagreb iz sredstava proračuna Grada Zagreba. Savjetovanje potrošača u Zagrebačkoj regiji obavlja udruga POTROŠAČ, Društvo za zaštitu potrošača Hrvatske. Provedbom projektnih aktivnosti omogućava se besplatno savjetovanje potrošača u Gradu Zagrebu vezano uz zaštitu njihovih prava i ekonomskih interesa u nastupu pred trgovcem. Aktivnosti besplatnog savjetovanja potrošača obuhvaćaju pojašnjenje propisa i postupaka za ostvarivanje prava i ekonomskih interesa, pomoć pri rješavanju konkretnih upita potrošača koji se odnose na kršenje njihovih prava od strane trgovca, posredovanje pri rješavanju nastalih problema između potrošača i trgovca na zahtjev potrošača, te unos podataka o rješavanju upita potrošača u Centralni informacijski sustav.

„POTROŠAČ“ Društvo za zaštitu potrošača Hrvatske
10 000 Zagreb, Ljudevita Posavskog 48
Tel./fax: 01/48 35 888; 01/48 35 889
mail: potrosac@zg.t-com.hr, web:  www.potrosac.hr

Jedinstveni telefonski broj za besplatno savjetovanje potrošača 072/414-414

Uspostavom jedinstvenog potrošačkog broja 072/414-414, u sklopu projekta „Savjetovanje potrošača“, građanima Republike Hrvatske omogućeno je pružanje besplatnog savjeta potrošačima vezano uz zaštitu njihovih ekonomskih interesa u nastupu pred trgovcem i to na razini četiri regije: Zagrebačka, Osječka, Riječka i Dalmatinska. Upite potrošača zaprimaju savjetovališta za zaštitu potrošača u Osijeku, Puli, Splitu i Zagrebu.

Savjetovanje potrošača namijenjeno je potrošačima – fizičkim osobama koji sklapaju pravni posao ili djeluju na tržištu u svrhe koje nisu namijenjene njihovoj poslovnoj djelatnosti niti obavljanju djelatnosti slobodnog zanimanja. Savjetovanje potrošača ne podrazumijeva zastupanje potrošača u postupcima pred redovnim sudovima. 

Upiti se zaprimaju na jedinstveni telefonski broj 072/414-414 svakog radnog dana.

Cijena poziva iz nacionalne nepokretne komunikacijske mreže Hrvatskog telekoma d.d. iznosi 0,23 kune (+PDV) po minuti.

Cijena poziva iz nacionalne pokretne komunikacijske mreže Hrvatskog telekoma d.d. iznosi 1,45 kuna (+PDV) po minuti.

Cijene poziva iz nacionalnih pokretnih i nepokretnih komunikacijskih mreža mogu se razlikovati od gore navedenih, ovisno o tarifnom paketu koji pojedini korisnik ima ugovoren sa svojim pružateljem usluge.