clanak False

Povjerenstvo za reklamacije potrošača Zagrebačkog holdinga d.o.o.

 
04.04.2017.
Zakonom o zaštiti potrošača trgovac koji pruža javnu uslugu dužan je osnovati  povjerenstvo za reklamacije potrošača u čijem sastavu mora biti i predstavnik udruge za zaštitu potrošača

Povjerenstvo mora pisano odgovoriti potrošaču na zaprimljene reklamacije u roku 30 dana od dana zaprima reklamacije

Više o Povjerenstvu za reklamacije potrošača Zagrebačkog holdinga d.o.o.