clanak False

Rezultati Javnog poziva za subvencioniranje proizvodnje i emitiranja audiovizualnih i radijskih programskih sadržaja u programima nakladnika televizija i radija, u programima pružatelja medijskih usluga na zahtjev i programima pružatelja medijskih usluga uz dopuštenje za satelitski, internetski, kabelski i drugi dopušteni oblik prijenosa za 2023.

15.11.2023.
Nakon provedenoga Javnog poziva za subvencioniranje proizvodnje i emitiranja audiovizualnih i radijskih programskih sadržaja u programima nakladnika televizija i radija, u programima pružatelja medijskih usluga na zahtjev i programima pružatelja medijskih usluga uz dopuštenje za satelitski, internetski, kabelski i drugi dopušteni oblik prijenosa za 2023., objavljenoga 25. svibnja 2023., u skladu s Programom državne potpore za subvencioniranje proizvodnje i emitiranja audiovizualnih i radijskih programskih sadržaja u programima nakladnika televizija ili radija, u programima pružatelja medijskih usluga na zahtjev i programima pružatelja medijskih usluga uz dopuštenje za satelitski, internetski, kabelski i drugi dopušteni oblik prijenosa za razdoblje od 2022. do 2023. (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/22, 15/23 i 32/23-pročišćeni tekst), temeljem Zaključka o odabiru korisnika državne potpore za 2023.,što ga je 13. studenoga 2023. donio gradonačelnik Grada Zagreba, subvencioniraju se sljedeći programski sadržaji:
 
Lista programskih sadržaja za dodjelu potpora za 2023.
 
Zaključak o odabiru korisnika državne potpore za 2023.