clanak False

Prehrana u osnovnim školama – šk.god. 2023./2024.

28.03.2024.
Unapređenje kvalitete i povećanje dostupnosti školske prehrane, odnosno, osiguravanje toplog obroka svim učenicima, jedan su od glavnih prioriteta gradske uprave.

Upravo s ciljem unapređenja kvalitete školske prehrane, Grad Zagreb je naručio standardizirane, nutritivno uravnotežene i sezonske jelovnike za školsku godinu 2023./2024. Sezonske jelovnike, recepture pripreme i pripadajuće normative namirnica izradio je Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, u skladu s Nacionalnim smjernicama za prehranu učenika u osnovnim školamaSpomenuti jelovnici velikim se dijelom temelje na prijedlozima obroka koje su kuharice i kuhari škola dostavili PBF-u, a koje je PBF temeljito analizirao, nutritivno uravnotežio i, po potrebi, obogatio. Novi se jelovnici u škole uvode postupno, ovisno o kapacitetima i mogućnostima svake pojedine škole, nabavi potrebnih, novouvedenih namirnica i sl. 

Grad Zagreb nastavlja ulagati u poboljšanje kvalitete školske prehrane, školske kuhinje, blagovaonice i povećanje dostupnosti toplog obroka. Zahvaljujući ulaganjima Grada u opremanje školskih kuhinja i blagovaonica tijekom 2023. godine, u iznosu od 750 tisuća eura, kao i potpori države, školskom je prehranom trenutno obuhvaćeno čak 15.000 učenika više nego prošle godine – njih 59.000. Pritom, svim su roditeljima smanjeni računi za prehranu, a škole su, unatoč tome, ostvarile čak 3,2 milijuna eura (67%) veći prihod za prehranu u prvoj polovici 2023. godine nego u istom periodu 2022. godine. Uz to, od ove nastavne godine čak 1.500 učenika više nego prošle godine moći će konzumirati topli obrok.


Za daljnje poboljšanje prehrane, ustrojena je Radna skupina za razvoj unaprijeđenog modela prehrane koja će pratiti uvođenje jelovnika i raditi na novom modelu prehrane, smanjenju otpada od hrane te potporu djeci s posebnim prehrambenim potrebama. 

Uz to, u 31 osnovnoj školi kreće pilot projekt zelene javne nabave hrane čiji je cilj stvoriti održiv sustav prehrane i školama osigurati zdrave, ekološke i lokalno proizvedene namirnice.
 
Nove, sezonske proljetne jelovnike, koji su u primjeni od travnja do lipnja, možete preuzeti ovdje.
 
Kalkulator za izračun dnevnih izdvajanja roditelja za školsku prehranu dostupan je ovdje.