clanak False

Područni ured Medveščak

29.11.2023.


PU MEDVEŠČAK - DRAŠKOVIĆEVA 15Za područje gradske četvrti Gornji grad - Medveščak
Zagreb, Draškovićeva 15 (ulaz sa Trga hrvatskih velikana 1)
Centrala: 01 460-3555Radno vrijeme: početak između 7,30 i 8,30 i završetak između 15,30 i 16,30.
Dežurstvo utorkom i/ili četvrtkom od 15,30 do 18,00 sati navedeno je posebno kod svakog Ureda. 
 
Primanje stranaka: navedeno je posebno kod svakog Ureda, odnosno Službe.