clanak False

Gradski ured za opću upravu i imovinsko-pravne poslove

01.12.2023.

- Područni odsjek Medveščak
Voditeljica Područnog odsjeka Medveščak: kontakt osoba:
Tel: 01 460-3509, faks: 460-3510

Vođenje državnih matica (rođenih, vjenčanih, umrlih), sklapanje braka, vođenje evidencije o hrvatskom državljanstvu od 1992., promjena osobnog imena, naknadni upisi i ispravci u državnim maticama, osnivanje matičnog arhiva, izdavanje uvjerenja, domovnica za sve upise u knjigu državljana za područje Grada Zagreba od 1947. (osim Središnje evidencije - hrvatski državljani koji nemaju prebivalište u RH), odnosno drugih isprava o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija (izvadak, rodni list, potvrde - iz matice rođenih, izvadak, vjenčani list - iz matice vjenčanih, te izvadak, umrli list - iz matice umrlih).
Primanje stranaka: svakog radnog dana od 8,30 do 15,30 te dežurstvo UTORKOM od 15,30 do 18,00 sati.

- Područni pododsjek Medveščak
Voditeljica Područnog pododsjeka Medveščak - Marina Pejak: Tel: 01 460-3548
Poslovi pisarnice (zaprimanje zahtjeva). 
Primanje stranaka: svakog radnog dana od 8,30 do 15,30.
Utorkom i četvrtkom od 15,30 do 18,00 sati stranke mogu predati zahtjeve u Središnjoj pisarnici na lokaciji Trg Stjepana Radića 1, Zagreb.

- Drugi područni odsjek (za PU Maksimir i Medveščak)
Voditeljica Drugog područnog odsjeka - dr.sc.Sanja Lozančić, soba 27, II.kat
Tel: 01 460-3527, faks: 01 460-3523
E-mail: sanja.lozancic@zagreb.hr
Obavljaju se poslovi rješavanja u upravnim postupcima izvlaštenja i određivanja naknade za značajnije i druge objekte izvlaštenja, odnosno naknade oduzete imovine, rješavanja u postupcima predaje zemljišta u vlasništvo jedinice lokalne samouprave te rješavanja izvanupravnih predmeta.
Primanje stranaka: svakog radnog dana od 8,30 do 15,30.