clanak False

Ostvarivanje statusnih i drugih prava civilnih stradalnika iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

02.08.2023.
Zahtjevi za ostvarivanje statusnih i drugih prava civilnih stradalnika iz Domovinskog rata temeljem članka 71. stavak 1. i 2. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata  (Narodne novine 84/21) koji je stupio na snagu 31.07.2021. godine podnose se u Gradskom uredu za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom Grada Zagreba (za osobe koje imaju prebivalište na području Zagreba i za osobe bez prebivališta u Republici Hrvatskoj) na lokaciji Područnog ureda Črnomerec, Trg Francuske Republike 15, tel. 6101 743, 6101 784, 6101 732,  ponedjeljak – petak od 8,30 – 15,30 sati.
Odredbe o načinu ostvarivanja statusa civilnog invalida iz Domovinskog rata i statusa člana obitelji civilne osobe poginule, umrle ili nestale u Domovinskom ratu propisane su Pravilnikom o načinu ostvarivanja statusa i prava civilnih stradalnika iz Domovinskog rata (Narodne novine 118/21).
Odredbe o načinu ostvarivanja prava po osnovi oštećenja organizma, te po osnovi gubitka ili nestanka člana obitelji iz ovoga Zakona, a osobito metodologija utvrđivanja statusa i prava propisane su Pravilnikom o načinu imenovanja i metodologiji rada liječničkih vijeća u postupku ostvarivanja prava civilnih stradalnika iz Domovinskog rata (Narodne novine 118/21).
Odredbe o načinu ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć zbog nemogućnosti podmirenja osnovnih životnih potreba prema Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata propisane su Pravilnikom o načinu ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć za civilne stradalnike iz Domovinskog rata (Narodne novine 56/22).
Odredbe o načinu ostvarivanja prava na novčanu naknadu za civilne stradalnike iz Domovinskog rata propisane su Pravilnikom o načinu ostvarivanja prava na novčanu naknadu za civilne stradalnike iz Domovinskog rata (Narodne novine 56/22).
Dokaze o činjenicama o kojima tijela uprave i druga tijela vode evidenciju, traže se u postupku po službenoj dužnosti, a ukoliko stranka želi ubrzati postupak može iste priložiti uz zahtjev.
 
 
ZAHTJEV ZA PRIZNAVANJE STATUSA CIVILNOG INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA I PRAVA PO OSNOVI OŠTEĆENJA ORGANIZMA prema Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata
ZAHTJEV ZA PRIZNAVANJE POSEBNOG DODATAKA prema Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata
ZAHTJEV ZA PRIZNAVANJE STATUSA ČLANA OBITELJI CIVILNE OSOBE POGINULE, UMRLE ILI NESTALE U DOMOVINSKOM RATU I PRAVA NA OBITELJSKU INVALIDNINU, POVEĆANU I UVEĆANU OBITELJSKU INVALIDNINU, ODNOSNO NOVČANU NAKNADU OBITELJSKE INVALIDNINE prema Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata
ZAHTJEV ZA PRIZNAVANJE PRAVA NA OBITELJSKU INVALIDNINU IZA SMRTI CIVILNOG INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA I. – IV. SKUPINE KOJI JE DO SMRTI BIO KORISNIK DODATKA ZA NJEGU I POMOĆ DRUGE OSOBE
Zahtjev za priznavanje prava na jednokratnu novčanu pomoć zbog nemogućnosti podmirenja osnovnih životnih potreba prema Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata
Zahtjev za priznavanje prava na novčanu naknadu za civilne stradalnike iz Domovinskog rata