clanak False

Naknada za troškove stanovanja

19.04.2017.

Pravo na naknadu za troškove stanovanja utvrđeno je Odlukom o socijalnoj skrbi (Službeni glasnik Grada Zagreba 26/14, 19/15, 6/16, 16/1623/1604/19 i 06/20).

Pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje se samcu ili kućanstvu, korisniku zajamčene minimalne naknade, u visini do polovice iznosa zajamčene minimalne naknade. Iznos zajamčene minimalne naknade, sukladno Zakonu, utvrđuje Centar za socijalnu skrb Zagreb rješenjem. Detaljnije informacije o navedenom pravu građani mogu dobiti u Gradskom uredu za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, Odjel socijalne skrbi, Zagreb, prema mjestu prebivališta ili na brojeve telefona
 
 
 

  ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB ADRESA PODRUČJE TELEFON
    Centra 610-1829
    Črnomerca 610-1829
    Maksimira 6101-813
    Medveščaka 6101-812
centrala Nova cesta 1 Peščenice 6101-814
6101-807
    Susedgrada 616-6265
    Trešnjevke 6101-813
    Trnja 6101-814
6101-807
    Dubrave 6101-812
PU
Novi Zagreb
Avenija Dubrovnik 12 Novog Zagreba 6585-632
PU Sesvete Trg
D. Domjanića 4
Sesveta 6101-642