clanak False

Nacrt Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje do 2027. godine i Nacrt Akcijskog plana Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje do 2027. godine

11.08.2023.
Grad Zagreb proveo je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje do 2027. godine i Nacrtu Akcijskog plana Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje do 2027. godine u razdoblju od 27. lipnja do 26. srpnja 2023. godine.

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću 

Zatvorena savjetovanja