clanak False

Nacrt prijedloga Programa državne potpore za kulturna događanja na području Grada Zagreba za razdoblje od 2024. do 2025. godine

22.12.2023.
Poštovani/a,

Zatvoreno je savjetovanje o Nacrtu prijedloga Programa državne potpore za kulturna događanja na području Grada Zagreba za razdoblje od 2024. do 2025. godine, na koje ste bili pozvani 22.12.2023.

Rok za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću je bio 30 dana, a savjetovanje je bilo otvoreno do 21. siječnja 2024. godine, te se primjedbe i prijedlozi pristigli nakon tog dana nisu mogli uvažiti.

Obrazac izvješća o provedenom javnom savjetovanju možete vidjeti klikom na donju poveznicu.

Zatvorena savjetovanja