clanak False

Nacrt prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o mjestima za trgovinu na malo izvan prodavaonica i tržnica na malo koja se obavlja na pokretnim napravama i o vanjskom izgledu pokretnih naprava i privremenih građevina

05.02.2024.

2023.