clanak False

Nacrt prijedloga Odluke o izmjeni i dopunama Odluke o mjestima za trgovinu na malo izvan prodavaonica i tržnica na malo koja se obavlja na pokretnim napravama i vanjskom izgledu pokretnih naprava i privremenih građevina

10.05.2023.

2023.