clanak False

Nacrt prijedloga odluke o izmjenama Odluke o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente pripadnike romske nacionalne manjine

21.12.2020.
Poštovani,
 
Gradska koordinacija za ljudska prava Gradske skupštine Grada Zagreba otvara savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga odluke o izmjenama Odluke o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente pripadnike romske nacionalne manjine u razdoblju od 22. prosinca 2020. do 21. siječnja 2021.
 
Odlukom o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente pripadnike romske nacionalne manjine (Službeni glasnik Grada Zagreba 11/18 i 18/19) propisani su opći uvjeti, tijela koja provode natječaj i postupak za dodjelu Stipendije Grada Zagreba za redovite učenike srednjih škola i studente pripadnike romske nacionalne manjine te prava i obaveze korisnika Stipendije.
Prijedlogom Odluke o izmjenama Odluke o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente pripadnike romske nacionalne manjine (u daljnjem tekstu: Prijedlog odluke) predlaže se izmijeniti uvjete koji se odnose na duljinu neprekidno prijavljenog prebivališta u Gradu Zagrebu. Dosadašnja Odluka propisuje da učenici i studenti moraju imati prijavljeno prebivalište u Gradu Zagrebu zadnjih pet godina što ih stavlja u neravnopravna položaj u odnosu na učenike i studente koji se natječu za Stipendiju Grada Zagreba za osobe s invaliditetom i Stipendiju Grada Zagreba za osobe slabijeg socijalnog statusa. U obje stipendije propisano je da učenici i studenti imaju prijavljeno prebivalište u Gradu Zagrebu zadnje tri godine, a samo u Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente pripadnike romske nacionalne manjine zadnjih pet godina. S obzirom da Stipendija za učenike i studente pripadnike romske nacionalne manjine po svojoj se prirodi spada u istu grupu stipendija kao što su stipendije za osobe s invaliditetom i za  osobe slabijeg socijalnog statusa ovim izmjenama učenike i studente romske nacionalne manjine stavilo bi ih se u ravnopravan položaj što je u konačnici i cilj svakog društva, a posebno Grada Zagreba.
 
Primjedbe i prijedloge na predloženi Nacrt prijedloga odluke o izmjenama Odluke o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente pripadnike romske nacionalne manjine možete staviti putem obrasca sudjelovanja javnosti u internetskom savjetovanju (word).
 
Obrazac sudjelovanja javnosti u internetskom savjetovanju
 
Nacrt prijedloga odluke o izmjenama Odluke o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente pripadnike romske nacionalne manjine
Službeni glasnik Grada Zagreba 11/18
Službeni glasnik Grada Zagreba 18/19

2020.