clanak False

Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluga povezanih s javnom uslugom u Gradu Zagrebu

20.01.2020.
Poštovani/a,

Otvoreno je savjetovanje o Nacrtu prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluga povezanih s javnom uslugom u Gradu Zagrebu (pdf.) na koje ste pozvani.

Savjetovanje je otvoreno do 19. veljače 2020. te se primjedbe i prijedlozi pristigli nakon tog dana neće uvažiti.

Opis savjetovanja: Predloženim izmjenama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluga povezanih s javnom uslugom u Gradu Zagrebu, sukladno odredbama  Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19) i  Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom (Narodne novine 50/17 i  84/19) propisuju se:

- da je davatelj usluge dužan bez posebne naknade osigurati preuzimanje krupnog (glomaznog) otpada s odgovarajućom opremom i vozilima u najvećoj količini od 2 m3 jednom godišnje na obračunskom mjestu korisnika usluge, a dva puta godišnje na mjestu koje odredi davatelj usluge,

- cijena obvezne minimalne javne usluge  za korisnike iz kategorije korisnika kućanstvo u iznosu od 48,00 kuna s PDV-om,

- ugovorna kazna za korisnike iz kategorije korisnika kućanstvo u iznosu od 500,00 kuna,

- da odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Zagreba, osim članaka 2. i 3. koji stupaju na snagu 1. travnja 2020.
 
Primjedbe i prijedloge na predloženi Nacrt možete staviti putem obrasca za internetsko savjetovanje (word).
   
 

2020.