clanak False

Izdavanje podataka katastra infrastrukture

13.06.2023.

Izvodi iz pisanog i grafičkog dijela katastra infrastrukture izdaju se na temelju zahtjeva i mogu se koristiti ako su ovjerovljeni pečatom i potpisom službene osobe.
Podaci katastra infrastrukture mogu se upotrijebiti za izradbu prostornih podloga za posebne potrebe.

Sukladno potrebama stranaka, vrši se izdavanje izvoda, ispisa i preslika iz evidencija katastra infrastrukture.
 

Izdavanje izvoda iz plana katastra infrastrukture, odnosno dijelova geodetskih elaborata infrastrukture


Zahtjevi se zaprimaju na lokaciji Gradskog ureda za katastar i geodetske poslove Zagreb, Remetinečki gaj 14/II kat, šalju poštom ili putem maila

Za izdavanje izvoda iz plana katastra infrastrukture ili dijelova geodetskih elaborata infrastrukture, odnosno ostvarenje uvida u te podatke korisnici podnose zahtjev u kojem navode ime i prezimeOIB i svrhu uporabeStandardni obrasci zahtjeva mogu se dohvatiti na ovoj poveznici: zahtjevi

Izvodi se izdaju na lokaciji Gradskog ureda za katastar i geodetske poslove Zagreb, Remetinečki gaj 14/II kat na kojoj je moguć i uvid u zbirku elaborata katastra infrastrukture.

Upravna pristojba za izvod iz plana katastara infrastrukture sukladno Zakonu o upravnim pristojbama (NN 115/16) te Uredbi o tarifi upravnih pristojbi (NN 156/22) prema Tar. br. 1. i 4. se ne naplaćuje.

Sukladno Zakonu o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/18, 39/22) čl.171. st.2. stvarni troškovi se ne naplaćuju, dok se sukladno čl.171. st.4. stvarni troškovi naplaćuju ako se njihovo korištenje ne ostvaruje putem mrežnih usluga ili druge elektroničke točke za pristup podacima.

Stvarni troškovi za podatke se naplaćuju prema Pravilniku o određivanju visine stvarnih troškova izdavanja i uvjeta korištenja podataka (NN 56/23), a iznose:


Cjenik korištenja podataka katastra infrastrukture - grafički dio

NAZIV PROIZVODA

OBLIK / 
FORMAT PODATAKA

JEDINICA
MJERE

NAKNADA

Izvod iz plana katastra infrastrukture (samo vod)

digitalni/vektorski DWG/SHP

1 km

1,00 EUR +
3,30 EUR/km*

Plan katastra infrastrukture

digitalni/vektorski TIFF, JPEG

dm2 plana

1,00 EUR +
0,60 EUR/dm
2**

Napomena: 

* svaki započeti kilometar računa se kao cijeli (npr. za vod duljine 0,3 km naknada iznosi 1,00+3,30=4,30 EUR, za vod duljine 1,4 km naknada iznosi 1,00+2x3,30=7,60 EUR)
** svaki započeti dm2 računa se kao cijeli


Cjenik korištenja podataka katastra infrastrukture – zbirka elaborata katastar infrastrukture

NAZIV PROIZVODA

OBLIK / 
FORMAT PODATAKA

JEDINICA
MJERE

NAKNADA

Sastavni dijelovi elaborata iz pismohrane

digitalni / TIFF, PDF, JPEG, DJVU

dio

1,30 EUR

Sastavni dijelovi elaborata iz pismohrane

analogni

A4

2,00 EUR

Sastavni dijelovi elaborata iz pismohrane analogni A3 4,00 EUR


Napomene:
1. Za podatke katastra infrastrukture za koje je navedeno više formata, podaci se izdaju u jednom od raspoloživih formata, tj. u formatu u kojem su podaci dostupni.
2. Jedinica mjere »dio« određuje se sukladno Pravilniku koji definira sastavne dijelove elaborata katastra infrastrukture.Uvjerenja o činjenicama koje proizlaze iz evidencije katastra infrastrukture


Zahtjevi se zaprimaju na lokaciji Gradskog ureda za katastar i geodetske poslove Zagreb, Remetinečki gaj 14/II kat, šalju poštom ili putem maila

Za izdavanje uvjerenja o činjenicama koje proizlaze iz evidencije katastra infrastrukture, odnosno ostvarenje uvida u te podatke korisnici podnose zahtjev u kojem navode ime i prezimeOIB i svrhu uporabeStandardni obrasci zahtjeva mogu se dohvatiti na ovoj poveznici: zahtjevi

Uvjerenja se izdaju na lokaciji Gradskog ureda za katastar i geodetske poslove Zagreb, Remetinečki gaj 14/II kat.

Upravna pristojba za uvjerenje o činjenicama koje proizlaze iz evidencije katastra infrastrukture sukladno Zakonu o upravnim pristojbama (NN 115/16) te Uredbi o tarifi upravnih pristojbi (NN 156/22) prema Tar. br. 1. i 4. se ne naplaćuje.