clanak False

Interdiscliplinarni model podrške za djecu s poremećajem iz spektra autizma

11.12.2019.
Interdisciplinarni model podrške za djecu s poremećajem iz spektra autizma provodi tim stručnjaka s Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta (logoped, psiholog i edukacijski rehabilitator). Cilj i svrha projekta je razvoj modela podrške za djecu s poremećajem iz spektra autizma s područja Grada Zagreba, te prevencija institucionalizacije ili dugotrajne potrage za stručnom pomoći, te podrška roditeljima jer je rana intervencija usmjerena na obitelj u cjelini.

Aktivnosti programa su: stručne procjene, grupna podrška za obitelji djece koja imaju poremećaj iz spektra autizma, pomoć pri uključivanju u programe predškolskih ili školskih ustanova, stručna podrška u predškolskoj ustanovi, te edukacije i različite promotivne aktivnosti. Provedba predloženog programa predstavlja značajan doprinos brojnim uslugama za djecu s poremećajem iz spektra autizma koje se već provode u Gradu Zagrebu. Tijekom 2019. programom bi se obuhvatilo 40 djece i njihove obitelji, a neizravni korisnici bili bi odgajatelji, učitelji i stručni suradnici ili pomagači u čije ustanove je uključeno dijete s poremećajem iz spektra autizma.

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu jedina je visokoškolska institucija u Republici Hrvatskoj koja izvodi i ustrojava sveučilišne studijske programe logopedije, socijalne pedagogije i edukacijske rehabilitacije te razvija visokostručni i znanstveno-istraživački rad u tim područjima.

U posljednjih nekoliko godina Centar za rehabilitaciju ERF-a je prepoznat od roditelja, ali i od stručnjaka kao mjesto koje pruža kvalitetnu stručnu podršku za djecu rane dobi. Centar za rehabilitaciju ERF-a aktivno djeluje kao klinička jedinica pri Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu.


Ovdje možete preuzeti iznimnu brošuru Interdiscliplinarni model podrške za djecu s poremećajem iz spektra autizma - Kada komunikacija zapinje, prepoznati i djelovati

Plakat