clanak False

Informacija iz Viijeća Gradske četvrti Gornja Dubrava

16.11.2011.

GRAD ZAGREB
GRADSKA ČETVRT GORNJA DUBRAVA
Vijeće Gradske četvrti Gornja Dubrava


Obilazak radova iz Plana Malih komunalnih akcija na području
Gradske četvrti Gornja Dubrava


1. Kulturni centar Dubrave:
- završeštak radova na fasadi i okolišu – Plan MK-a GČ Gornja dubrava – 3.500.000,00 +
VGČ Donja Dubrava 1.500.000,00 kn i Grad Zagreb 2.700.000,00 – radovi gotovi.

2. Ulica Svete Barbare – vodovod 1250 m - PMK-a VGČ – vrijednost 800.000,00 kn -
završeno

3. Dolinski kanal odvodnje „Trupeljaki“ u Branovečkoj cesti. PMK-a Gornja Dubrava 2011.
Dužina kanala 700 m, vrijednost 300.000,00 kn – u izgradnji

4. Ulica Veliki vrh:
VGČ Gornja Dubrava i VGČ Sesvete
a) izgradnja vodovodne mreže:
- Kranjčecov brijeg – 600 m, vrijednost cca 300.000,00 kn,
- Veliki Vrh I. odojak i odvojak desno cca 300 m – cca 300.000,00 kn – radovi pri kraju
b) Asfaltiranje ulice Veliki vrh i sporednih ulica cca 2000 m, iznos cca 700.000,00 kn –
radovi obavljeni

5. Novoselečki put – izgradnja nogostupa 200 m – cca 150.000,00 kn – VGČ Gornja Dubrava
- PMK-a 2011. – pri završetku

6. Novoselec – dom MS Novoselečki put 181
II faza radova – uvođenje u posao, unutarnje i vanjsko uređenje dijela doma za dječji vrtić
VGČ + Gradski ured za obrazovanje – iznos cca 2.300.000,00 kn