clanak False

Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom

24.07.2023.

- Pojedinačni izvršitelji (viši upravni referent za socijalnu skrb)
Tel: 01 610-1642, 01 610-1639
Rješavanje u upravnim stvarima temeljem Odluke o socijalnoj skrbi ( pomoć za podmirenje troškova stanovanja, novčana pomoć korisnicima doplatka za pomoć i njegu i korisnicima osobne invalidnine, pomoć i njega u kući, novčana pomoć umirovljenicima); te provođenje postupka u vezi s ostvarivanjem prava na troškove ogrjeva, ukop po minimalnom socijalnom standardu i zdravstvenu zaštitu neosiguranim osobama sukladno odredbama zakona i drugih propisa.

Primanje stranaka:  Svakog radnog dana od 8,30 do 15,30.