clanak False

Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje

24.07.2023.

- Područni odsjek Sesvete

Voditelj Područnog odsjeka  Sesvete : Davor Tomljanović
Tel: 01 610-1625, 01 610-1628, faks: 01 610-1655

e-mail:davor.tomljanovic@zagreb.hr

Obavljaju se poslovi rješavanja predmeta u prvom stupnju u području obavljanja gospodarskih djelatnosti kao obrta od strane fizičkih i pravnih osoba, rješavanja predmeta u prvom stupnju o pružanju pojedinih turističkih usluga od strane građana, rješavanja predmeta u prvom stupnju o udovoljavanju minimalnim tehničkim i drugim uvjetima propisanim za obavljanje gospodarskih djelatnosti, vođenja obrtnog registra, izdavanja obrtnica, odobravanja domaće radinosti i sporednog zanimanja, vođenja evidencija i izdavanja uvjerenja i izvadaka iz obrtnog registra, domaće radinosti i sporednog zanimanja, vođenja upisnika i evidencija te izdavanja iskaznica turističkim vodičima, pripremanja odgovora na pitanja gradskih zastupnika, medija, na predstavke i pritužbe građana te pružanja podataka, informacija i drugih stručnih podloga potrebnih za rad tijela mjesne samouprave u području iz djelokruga Odsjeka.


Primanje stranaka:  Svakog radnog dana od 8,30 do 15,30.

- Pojedinačni izvršitelji (viši upravni savjetnik za poljoprivredu, šumarstvo i lovstvo, upravni savjetnik za poljoprivredu i poljoprivredno zemljište, upravni savjetnik za šumarstvo i lovstvo, samostalni upravni referent za poljoprivredu i poljoprivredno zemljište u Odjelu za pravne i financijske poslove i stručni savjetnik za provedbu i praćenje mjera u poljoprivredi u Odjelu za razvoj i unapređivanje poljoprivrede i šumarstva)
Tel: 01 610-1695, faks: 01 610-1655
Obavljaju se poslovi u vezi s utvrđivanjem naknade, odnosno oslobađanjem od plaćanja naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta, utvrđivanjem uvjeta za stavljanje u promet sredstava za zaštitu bilja, u vezi sa suzbijanjem i iskorjenjivanjem štetnih organizama u poljoprivredi i šumarstvu sredstvima za zaštitu bilja, u vezi sa zabranom držanja ili premještanja pčela, vođenjem Upisnika dobavljača božićnih drvaca, provedivosti povrata u vlasništvo šuma u postupku naknade za oduzetu imovinu, davanjem u zakup zajedničkih lovišta, utvrđivanjem uvjeta za ostvarivanje prava na izravne mjere gradskih potpora poljoprivredi.

Primanje stranaka:  Svakog radnog dana od 8,30 do 15,30.