clanak False

VIŠE: Rekonstrukcija sjevernog kolnika Slavonske avenije, od HBZ do Savske

19.04.2017.

 
REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD ZAGREB
GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE,
IZGRADNJU GRADA,GRADITELJSTVO, KOMUNALNE POSLOVE I PROMET
Zagreb, Ulica grada Vukovara 58b


PREDMET: Rekonstrukcija sjevernog kolnika Slavonske avenije od Ulice Hrvatske bratske zajednice do Savske ceste


Predmetnim zahvatom predviđena je rekonstrukcija postojećeg sjevernog kolničkog traka i izgradnja trećeg kontinuiranog prometnog traka od postojeće sjeverozapadne rampe raskrižja Slavonska avenija-Hrvatske bratske zajednice (HBZ) do sjeveroistočne rampe raskrižja Slavonska avenija-Savska cesta.
Formiranje kontinuiranog prometnog traka zahtijevalo je proširenje postojećeg sjevernog kolnika Slavonske avenije za cca. 3,5 m. Dijelom zahvata proširenje je izvedeno kroz postojeći zeleni (zaštitni) pojas između kolnika i nogostupa, dijelom je potrebno izmjestiti nogostup s biciklističkom stazom i autobusnim ugibalištem prema sjeveru, a u jednom dijelu postojeći nogostup ostaje na istoj lokaciji. Također se izvodi zaseban trak za desno skretanje u naselje Vrbik i produžava postojeći trak za lijevo skretanje u Marohnićevu ulicu.
Rekonstrukcija obuhvaća i radove na javnoj rasvjeti, elektroenergetskim instalacijama, rekonstrukciji semaforskih uređaja i portala, prometnoj signalizaciji, kao i zaštiti postojećih instalacija (DTK, toplovod).

Tehničku dokumentaciju izradila je tvrtka „Elipsa“ d.o.o., a izvoditelji su tvrtke „Graditelj svratišta“ d.o.o. – cestovna prometnica s odvodnjom, „Gamont“d.o.o. – javna rasvjeta, DTK i građevinski radovi na semaforskim instalacijama i „PEEK Promet“ – semaforske instalacije, „Signalgrad“ d.o.o. – privremena i trajna prometna signalizacija. Poslove stručnog nadzora izvoditi će tvrtka „Ekoplan“ d.o.o.

Prilikom izvođenja radova provoditi će se privremena regulacija prometa na sjevernom kolničkom traku u smjeru zapada, gdje će se promet odvijati jednim prometnim trakom (u tri faze), reguliran odgovarajućom vertikalnom i horizontalnom signalizacijom. Promet u smjeru sjever-jug biti će preusmjeren na okolne prometnice.

Planirana sredstva su u iznosu od 7.000.000,00 kn.

Planirani termin izvođenja radova je od 20.07. do 30.08. 2011. godine i u navedenom terminu biti će na snazi privremena regulacija prometa.