clanak False

URBACT III - 2. Poziv na dostavu projektnih prijedloga Mreža za planiranje aktivnosti

07.01.2019.

STATUS: poziv je otvoren od 07. siječnja 2019. do 17. travnja 2019.

VRSTA POZIVA: otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

FOND: Europski fond za regionalni razvoj

PROGRAM: Europska teritorijalna suradnja

CILJ POZIVA je izgradnja kapaciteta u gradovima za izradu ili provođenje integriranih strategija/akcijskih planova održivog urbanog razvoja.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI su gradovi, općine, niže upravne razine kao što su: mjesni odbori, gradske četvrti i gradski kotarevi, metropolitanske vlasti i organizirane aglomeracije u slučajevima u kojima ih zastupa političko-upravna institucija koja ima prenesene ovlasti za donošenje i provedbu politika u područjima politika kojima se bave URBACT mreže, ustanove i trgovačka društva koja su osnovale jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i koje su u potpunom ili djelomičnom vlasništvu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te su odgovorni za izradu i provedbu specifičnih politika (ekonomski razvoj, opskrba energijom, zdravstvene usluge, prijevoz…), te ostali partneri koji nisu gradovi, a mogu se priključiti mrežama: nacionalna i regionalna tijela vlasti, koja se bave urbanim pitanjima, te sveučilišta, fakulteti i istraživački centri, koji se bave urbanim pitanjima.

Alokacija iznosi do 750.000 eura za jednu mrežu, ukupno do 23 mreže, a intenzitet potpore iznosi 85% za prijavitelje iz Republike Hrvatske.

Natječajnu dokumentaciju možete pronaći na stranici programa.

Više informacija o samom pozivu dostupno je na poveznici.

Informacije o pozivu, pomoć pri traženju partnera i ostala pitanja za zainteresirane hrvatske partnere mogu se dobiti od Nacionalne URBACT točke, Udruge gradova.