clanak False

Uporabna dozvola za određene građevine - Građevina izgrađena do 15.veljače 1968.

02.07.2019.
Uporabna dozvola za određene građevine
 • Građevina izgrađena do 15.veljače 1968.
  Građevina izgrađena do 15. veljače 1968. godine, smatra se izgrađenom na temelju pravomoćne građevinske dozvole. Uporabnom dozvolom utvrđuje se vrijeme izgradnje takove građevine.
  Za izdavanje uporabne dozvole za građevinu izgrađenu do 15. veljače 1968. plaća se posebna upravna pristojba u iznosu od 600,00 kn.
  Uz zahtjev za izdavanje uporabne dozvole podnositelj prilaže:
  1. kopiju katastarskog plana za katastarsku česticu na kojoj je građevina izgrađena i
  2. dokaze kojima raspolaže da je građevina izgrađena do 15. veljače 1968.godine

  OBRAZAC – zahtjev za izdavanje uporabne dozvole za građevinu izgrađenu do 15.2.1968.godine