clanak False

Treća sjednica Partnerskog vijeća Urbane aglomeracije Zagreb

05.07.2016.
Treća sjednica Partnerskog vijeća Urbane aglomeracije Zagreb održana je u ponedjeljak, 4. srpnja 2016., s početkom u 10 sati, u dvorani B Gradske skupštine Grada Zagreba, Ulica sv. Ćirila i Metoda 5.  Sjednica je započela uvodnim pozdravom prof.dr.sc Mladena Vedriša, predsjednika Partnerskog vijeća, koji je zahvalio prisutnima na odazivu i predstavio planirani dnevni red. Partnersko vijeće usvojilo je predloženi dnevni red te zatim i verificiralo zapisnike s 1. i 2. sjednice Partnerskog vijeća. Slijedila je prezentacija – kronologija provedenih aktivnosti na izradi Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb, koju je održala voditeljica izrade Strategije, Karolina Bui iz Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada. Posebni naglasak   u prezentaciji je stavljen na indikativni financijski okvir, odnosno prikaz planiranih sredstava po pojedinačnim utvrđenim razvojnim prioritetima.

Nakon prezentacije uslijedila je rasprava i savjetovanje o Strategiji razvoja Urbane aglomeracije Zagreb, nacrt, verzija br. 2, koju su prisutni članovi usvojili.  Materijali Nacrta Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb_VERZIJA 2  dostupni su na linku https://www.zagreb.hr/userdocsimages/arhiva/NACRT_SRUAZ_RADNA%20VERZIJA_2_lipanj_16.pdf  , a uključuju poglavlja sukladno Smjernicama Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije:   
→     Uvod
→     Poglavlje 1. Teritorijalna pokrivenost
→     Poglavlje 2. Analiza stanja – sažetak
→     Poglavlje 3. Prepoznavanje razvojnih potreba i potencijala 
→     Poglavlje 4. Strateški okvir
→     Poglavlje 5. Provedba – Poglavlje 5.1. Financijski okvir za provedbu strategije                 
 
Sljedeću prezentaciju održala je pročelnica Ureda za programe i projekte EU, Jelena Ricov, koja je predstavila Prijedlogu doprinosa ITU mehanizma provedbi Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb, verziju koju je Partnersko vijeće također usvojilo.  Materijali Nacrta Prijedloga doprinosa ITU mehanizma provedbi Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb_VERZIJA 2.1 dostupni su na linku http://www.zagreb.hr/default.aspx?id=92676 , te uključuju poglavlja sukladno Pozivu za odabir područja za provedbu mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizam). 
U skladu s obvezama koje proizlaze iz Poziva za dostavu prijava MRRFEU-u za odabir područja za provedbu ITU mehanizma nakon sjednice predstavnici JLS u obuhvatu trebaju ispuniti sljedeće obrasce:
→     Mišljenje o Strategiji razvoja Urbane aglomeracije Zagreb, nacrt, verzija br. 2.
→     Mišljenje o Prijedlogu doprinosa ITU mehanizma provedbi Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb, nacrt.
 
Pozitivna mišljenja većine pravnih predstavnika jedinica lokalne samoupravu u obuhvatu o navedenim dokumentima dio su prijave na Poziv za odabir područja za provedbu mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizma), za koju je predviđen rok 15. srpnja 2016.