clanak False

Rezultati natječaja za dodjelu potpora nezaposlenim osobama za samozapošljavanje iz mjere „Tvoja inicijativa – tvoje radno mjesto“

 
19.04.2017.

 

Obavještavamo Vas da je Gradonačelnik Grada Zagreba, 11. lipnja 2014. , 15. srpnja 2014. i 1. listopada 2014. prihvatio prijedlog Povjerenstva za odobravanje potpora za samozapošljavanje i donio Zaključke o utvrđivanju Liste za dodjelu potpora za samozapošljavanje:

Klasa: 306-02/14-02/1008, Urbroj: 251-03-02-14-2
LISTA ZA DODJELU POTPORA ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE

Klasa: 306-02/14-02/1129, Urbroj: 251-03-02-14-2 LISTA ZA DODJELU POTPORA ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE

Klasa: 306-02/14-02/1220, Urbroj: 251-03-02-14-2 LISTA ZA DODJELU POTPORA ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE

Klasa: 306-02/14-02/1268, Urbroj: 251-03-02-14-2 LISTA ZA DODJELU POTPORA ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE


prema kojima se nezaposlenima odobrava potpora u iznosu od  25.000,00 kuna.

Odobrena potpora doznačit će se na transakcijski račun poslovnog subjekta nakon što se dostavi dodatna dokumentacija te potpiše ugovor s Gradom Zagrebom.
U tom se smislu nezaposleni s Liste pozivaju da u roku od 30 dana od dana primitka pisane obavijesti o odobrenoj potpori dostave Gradskom uredu za gospodarstvo, rad i poduzetništvo, Trg Stjepana Radića 1, soba 106 i 109, dodatnu dokumentaciju ovisno o obliku registracije poslovnog subjekta:

• za trgovačko društvo:

1. dokaz o registraciji trgovačkog društva (preslika rješenja)
2. preslika obavijesti Državnog zavoda za statistiku o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-2007
3. presliku ugovora s poslovnom bankom o otvaranju poslovnog transakcijskog računa
4. bjanko zadužnicu solemniziranu kod javnog bilježnika na iznos 50.000,00 kuna za dužnika i jamca platca
5. Bon -2 za već osnovane poslovne subjekte ili u slučaju preuzimanja već postojećih poslovnih subjekata koji su imali promete preko računa
6. preslika osobne iskaznice kao dokaz o prebivalištu na području Grada Zagreba

• za obrt:

1. dokaz o registraciji obrta (preslika rješenja)
2. presliku ugovora s poslovnom bankom o otvaranju poslovnog transakcijskog računa
3. bjanko zadužnicu solemniziranu kod javnog bilježnika na iznos 50.000,00 kuna za dužnika i jamca platca
4. Bon - 2 za već osnovane poslovne subjekte ili u slučaju preuzimanja već postojećih poslovnih subjekata
5. preslika osobne iskaznice kao dokaz o prebivalištu na području Grada Zagreba

• za slobodno zanimanje:

1. dokaz o pravnom statusu (rješenje, potvrda ili uvjerenje za obavljanje djelatnosti)
2. presliku ugovora s poslovnom bankom o otvaranju poslovnog transakcijskog računa
3. bjanko zadužnicu solemniziranu kod javnog bilježnika na iznos 50.000,00 kuna za dužnika i jamca platca
4. Bon - 2 za već osnovane poslovne subjekte ili u slučaju preuzimanja već postojećih poslovnih subjekata
5. preslika osobne iskaznice kao dokaz o prebivalištu na području Grada Zagreba


Ugovor s Gradom Zagrebom potpisat ćete nakon što dostavite potrebnu dokumentaciju. Ukoliko istu ne dostavite u navedenom roku od dana primitka ove obavijesti, smatrat ćemo da ste odustali od zahtjeva.

 

Napomena:

bjanko zadužnica:

  • za trgovačka društva (dužnik je pravna osoba, a jamac platac može biti ili osnivač kao fizička osoba ili neka druga osoba)

  • za obrte (dužnik je obrt a jamac platac druga osoba, a ne vlasnik obrta)

  • slobodna zanimanja (dužnik je osoba koja obavlja djelatnost, a jamac platac neka druga osoba)

  • prilikom dostave navedene dokumentacije molimo da ponesete i pečat.