clanak False

Rekonstrukcija raskrižja Nova cesta - Kranjčevićeva ulica - Ulica Božidara Adžije

26.06.2023.
TEHNIČKI OPIS:
 
Uređenje postojećeg raskrižja obuhvaća izgradnju dvaju međusobno povezanih kružnih tokova te postavu nove prometne signalizacije kako bi se postigao veći stupanj sigurnosti sudionika u prometu i povećala propusna moć raskrižja.
 
Obuhvat zahvata najvećim dijelom obuhvaća dijelove Ulice Silvija Strahimira Kranjčevića i dio Ulice Božidara Adžije, gdje se na njihovu križanju umjesto postojećeg T-raskrižja formira raskrižje kružnog oblika. Na ostalom dijelu obuhvata zahvata zadržava se postojeće stanje, osim u dijelu Nove ceste i Ulice Silvija Strahimira Kranjčevića zapadno od Nove ceste, gdje se na privozima postojećem kružnom raskrižju dodaju prometni (razdjelni) otoci i izvode elementi pristupačnosti javnog prometa na novim pozicijama pješačkih prijelaza.
 
Zahvat manjim dijelom uključuje proširenje postojećih kolnih površina na postojeće pješačke površine (nogostup), a najvećim dijelom visinsko preoblikovanje postojećih asfaltnih slojeva. Dubina zahvata na proširenjima podrazumijeva izradu kolničke konstrukcije do dubine 83 cm, odnosno sa zamjenom materijala do dubine 105 cm, a na visinskom preoblikovanju podrazumijeva skidanje asfaltnih slojeva do dubine 15 cm i ugradnju novih. U sklopu izvođenja radova na prometnici i oborinskoj odvodnji izvodit će se radovi na javnoj rasvjeti, krajobraznom uređenju te zaštita energetskog 110 kV kabla i njegovih elemenata.
 
TRENUTNO STANJE AKTIVNOSTI:
 
Pripreme za početak izvođenja radova su u tijeku. Tako je početak izvođenja radova prijavljen za 26. lipnja 2023. godine, poslane su obavijesti o početku radova javnopravnim tijelima te su zatraženi ovlašteni predstavnici, a obavljen je i komisijski očevid u svrhu dogovora privremene regulacije prometa.
 
Regulacija prometa dogovarat će se u hodu, ovisno o dinamici izvođenja, u dvije ili tri faze. Prva faza privremene regulacije dogovorena je i bit će postavljena od 27. lipnja do 27. srpnja 2023. godine. Naime, za promet vozila će biti zatvoreni istočni privozi ulica Božidara Adžije i Kranjčevićeve, dok će pješački promet biti omogućen sjevernim i južnim nogostupom.
 
Izvođač će 26. lipnja 2023. godine započeti s iskolčenjem trase, a radovi sa strojevima počet će 27. lipnja 2023. godine.
 
UGOVORENA VRIJEDNOST RADOVA: 184.353,97 eura (bez PDV-a); 1.389.014,99 kn (bez PDV-a)
POČETKA RADOVA: 26. lipnja 2023. godine u 8 sati
ROK IZVOĐENJA RADOVA: 2 mjeseca
SUDIONICI U GRADNJI:
PROJEKTANT: ELIPSA S.Z. d.o.o.
IZVOĐAČ RADOVA: ŠUŠKOVIĆ GRAĐENJE d.o.o.
STRUČNI NADZOR: TRASA ADRIA d.o.o.