clanak False

Registar sportskih djelatnosti - fizičke osobe

14.03.2023.
U Registar sportskih djelatnosti koji vodi Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade upisuju se fizičke osobe s prebivalištem u Gradu Zagrebu koje obavljaju sportske djelatnosti:
 1. sudjelovanje u sportskom natjecanju
 2. sportska priprema
 3. sportska rekreacija
 4. sportska poduka
 
UPIS U REGISTAR: 
I. Fizičke osobe koje obavljaju sportsku djelatnost sudjelovanja u sportskom natjecanju trebaju dostaviti:
 • ispunjeni zahtjev za upis u Registar (Obrazac 1)
 • informaciju o OIB-u
 • priloge (potrebnu dokumentaciju):
  • svjedodžbu o općoj zdravstvenoj sposobnosti, a kada je propisano zakonom ili podzakonskim propisom i svjedodžbu o posebnoj zdravstvenoj sposobnosti
  • izvod iz matične knjige rođenih, odnosno odgovarajući dokument za strane državljane
  • dokaz o statusu kategoriziranog sportaša i dokaz o ispunjavanju posebnih uvjeta prema pravilima odgovarajućeg nacionalnoga sportskoga saveza ako se traži upis radi obavljanja samostalne sportske djelatnosti sudjelovanja u sportskim natjecanjima (članak 22. stavak 3. Zakona o sportu)
  • uvjerenje da protiv fizičke osobe ne traju pravne posljedice osude za kaznena djela (članak 13. stavak 1. Zakona o sportu) te da nije započet niti traje kazneni postupak (članak 13. stavak 2. Zakona o sportu)
 
II. Fizičke osobe koje obavljaju sportske djelatnosti sportske pripreme, sportske rekreacije i sportske poduke trebaju dostaviti:
 • ispunjeni zahtjev za upis u Registar (Obrazac 1)
 • informaciju o OIB-u
 • priloge (potrebnu dokumentaciju):
  • svjedodžbu o općoj zdravstvenoj sposobnosti, a kada je propisano zakonom ili podzakonskim propisom i svjedodžbu o posebnoj zdravstvenoj sposobnosti
  • izvod iz matične knjige rođenih, odnosno odgovarajući dokument za strane državljane
  • dokaz o ispunjavanju uvjeta propisanih odredbama članaka 9. stavaka 2. i 3., članka 10. i članka 60. Zakona o sportu
  • uvjerenje da protiv fizičke osobe ne traju pravne posljedice osude za kaznena djela (članak 13. stavak 1. Zakona o sportu) te da nije započet niti traje kazneni postupak (članak 13. stavak 2. Zakona o sportu)

Prilozi (potrebna dokumentacija) ne smiju biti stariji više od 10 dana od dana podnošenja ispunjenog zahtjeva s prilozima (potrebnom dokumentacijom) gradskom upravnom tijelu nadležnom za sport.PROMJENA PODATAKA U REGISTRU
Za svaku promjenu podataka fizičke osobe koja je upisana u Registar sportskih djelatnosti fizička osoba je dužna:
 • obavijestiti pisanim putem gradsko upravno tijelo nadležno za sport (Obrazac 4)
 • u privitku pisane obavijesti o promjeni dostaviti dokumentaciju kojom se dokazuje promjena
O promjeni podataka gradsko upravno tijelo Grada Zagreba nadležno za sport donosi rješenje.
 

BRISANJE IZ REGISTRA
Za brisanje fizičke osobe iz Registra sportskih djelatnosti potrebno je dostaviti:
 •  ispunjeni zahtjev za brisanje iz Registra sportskih djelatnosti (Obrazac 2)
 • presliku posljednjeg rješenja kojim je fizička osoba upisana u Registar
 
 
IZVADAK IZ REGISTRA
Za izvadak iz Registra sportskih djelatnosti potrebno je dostaviti:
 • ispunjeni obrazac za izdavanje izvatka (Obrazac 3)
 
Zahtjevi i obrasci nalaze se i niže:
 1. Obrazac - Zahtjev za upis fizičke osobe u Registar sportskih djelatnosti
 2. Obrazac - Zahtjev za brisanje fizičke osobe iz Registra sportskih djelatnosti
 3. Obrazac - Zahtjev za izdavanje izvatka o upisu fizičke osobe u Registar sportskih djelatnosti
 4. Obrazac - Zahtjev za promjenu podataka fizičke osobe u Registru sportskih djelatnosti