clanak False

Projekt Certificirana seljačka tržnica

10.03.2022.
O projektu  

 
Grad Zagreb u suradnji sa Zagrebačkim tržnicama uspješno provedi projekt Udruge hrvatskih tržnica (UHT) pod nazivom „Certificirana seljačka tržnica“ pri čemu se certifikat, odnosno Oznaka "Proizvodi hrvatskog seljaka" dodjeljuje poljoprivrednim proizvođačima u skladu s odredbama Pravilnika o organizaciji i radu certificirane seljačke tržnice i uporabi oznake “PROIZVODI HRVATSKOG SELJAKA” (od 22.05.2020. godine, dalje u tekstu - Pravilnik) .
Oznaka „Proizvodi hrvatskog seljaka“ zaštićena je oznaka u Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo i prvenstveno je namijenjena označavanju poljoprivrednih proizvoda i prerađevina standardne kvalitete proizvedenih na području Hrvatske koji se izravno prodaju na tržnicama: gradskim, općinskim ili u privatnom vlasništvu odnosno koncesiji.
Svrha dodjele oznake je poticanje razvoja izravne prodaje poljoprivrednih proizvoda i prerađevina, podizanje konkurentnosti malih proizvođača, uspostava bolje komunikacije potrošača i proizvođača te promocija i prodaja hrvatskih poljoprivrednih proizvoda i prerađevina. Slijedom navedenog jedan od ciljeva certificiranja je da se olakša proizvođačima hrane izravna prodaja proizvoda uz jamstvo porijekla istih.  
Oznaka se dodjeljuje na godinu dana i može se ponovo tražiti svake naredne godine. Nakon prijave za certificiranje proizvođača koji ima prodajno mjesto na tržnici Grada Zagreba, slijedi kontrola gospodarstva, sukladno Pravilniku, čime se osigurava transparentnost i sljedivost proizvodnje i prodaje na tržnicama.
Na temelju dostavljene dokumentacije i izvršenih terenskih obilazaka svih gospodarstava koja su podnijela zahtjev za certificitranje i obrade podataka u 2021. godini pravo na certifikat je stekao 81 proizvođač.