clanak False

Program socijalne politike Grada Zagreba od 2009. do 2012.

19.04.2017.
Program socijalne politike Grada Zagreba za razdoblje od 2009. do 2012. godine izradio je Gradski ured za zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i branitelje u suradnji s drugim nadležnim uredima: Gradskim uredom za obrazovanje, kulturu i šport, Gradskim uredom za gospodarstvo, Gradskim uredom za imovinsko-pravne poslove i imovinu grada te Gradskim uredom za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet te Socijalnim vijećem Grada Zagreba.
U izradi ovog dokumenta aktivno su sudjelovale i organizacije civilnog društva, ustanove socijalne skrbi kao i druge stručne i znanstvene institucije na području grada Zagreba.
Program socijalne politike Grada Zagreba za razdoblje od 2009. do 2012. predstavlja cjelovit sustav mjera i aktivnosti usmjerenih općem poboljšanju uvjeta života svih građana, a osobito najsiromašnijih i socijalno isključenih građana.
Područja obuhvaćena Programom socijalne politike su: socijalna skrb, obiteljska politika, zapošljavanje, obrazovanje, zdravstvena zaštita, stanovanje i civilno društvo.