clanak False

Prazni poslovni prostori

07.02.2024.
Grad Zagreb objavljuje popis poslovnih prostora u posjedu Grada kojih je vlasnik ili predmnijevani vlasnik i poslovnih prostora kojih Grad Zagreb nije vlasnik, već obveznik naknade sukladno odredbama Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, a kojima Grad Zagreb upravlja do pravomoćnosti rješenja o utvrđivanju titulara prava vlasništva.
Poslovnim prostorom sukladno propisima Republike Hrvatske smatraju se poslovna zgrada, poslovna prostorija, garaža i garažno mjesto.
Budući da Grad Zagreb stječe posjed poslovnih prostora uslijed provedbe ovrha ili dobrovoljnih primopredaja, a istovremeno raspisuje javne natječaje za davanje prostora u zakup, sukladno odredbama „Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora“ i „Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora“, odnosno sukladno „Odluci o davanju u zakup gradskih prostora udrugama i ostalim organizacijama civilnoga društva“ i „Odluci o davanju u zakup gradskih prostora fizičkim i neprofitnim pravnim osobama koje djeluju u području kulture“ i prostore dodjeljuje ustanovama kojima je osnivač ili suosnivač Grad Zagreb, a s druge strane se učestalo izlučuju prostori iz imovine Grada kao posljedica okončanja postupka, sukladno Zakonu o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine ili upisa prava vlasništva trećih osoba u postupcima povezivanja zemljišne knjige i knjige položenih ugovora, ovaj popis je podložan učestalim izmjenama.