clanak False

Popisno povjerenstvo Grada Zagreba

29.09.2020.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
Popisno povjerenstvo
Grada Zagreba

(29.9.2020.)
 
-novi mandat: izmjena 18.6.2021., 12.7.2021.
- za predsjednika:
Tomislav Tomašević, gradonačelnik Grada Zagreba,
 
- za članove:
Jasna Jezerčić Cvitković, pročelnica Gradskog ureda za katastar i geodetske poslove;
Anja Šagud, Državni zavod za statistiku - koordinator za područje Grada Zagreba;
Renata Šimon, pročelnica GU za mjesnu samoupravu;
Krešimir Ladešić, pročelnik Gradskog ureda za opću upravu;
Vesna Polančec, Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada;
Marcela Gracin Fagač, Državni zavod za statistiku - tajnica Povjerenstva.