clanak False

Popis udruga čije prijave ne ispunjavaju propisane uvjete

05.06.2018.
Javni natječaj za financiranje programa i projekta udruga iz područja održive energetske politike te suzbijanja posljedica klimatskih promjena i prilagodbe tim promjenama iz Proračuna Grada Zagreba za 2018.

Javni natječaj za financiranje programa i projekta udruga iz područja zaštite okoliša i održivog razvoja iz Proračuna Grada Zagreba za 2018.

Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja promicanja ljudskih prava iz proračuna Grada Zagreba za 2018.

Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja socijalnog i humanitarnog značenja za unapređenje kvalitete života osoba s invaliditetom iz Proračuna Grada Zagreba za 2018.

Javni natječaj za financiranje programa i projekata iz područja branitelja iz Domovinskog rata i njihovih obitelji, boraca II. svjetskog rata
i civilnih invalida rata iz Proračuna Grada Zagreba za 2018.


Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja zaštite potrošača iz Proračuna Grada Zagreba za 2018.

Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja zaštite zdravlja iz Proračuna Grada Zagreba za 2018.

Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja zaštite životinja, poljoprivrede, šumarstva i lovstva iz Proračuna Grada Zagreba za 2018.

Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja prevencije neprihvatljivog ponašanja djece i mladeži iz Proračuna Grada Zagreba za 2018.

Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja socijalnog i humanitarnog značenja iz Proračuna Grada Zagreba za 2018.

Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga mladih ili udruga za mlade iz Proračuna Grada Zagreba za 2018.