clanak False

Pokroviteljstva

19.04.2017.

Odlukom o javnim priznanjima Grada Zagreba 2000. godine ponovno je ustanovljeno kao jedno od javnih priznanja Grada Zagreba pokroviteljstvo.

Pokroviteljstvo se može prihvatiti nad političkim, društvenim, znanstvenim, kulturnim, sportskim ili drugim manifestacijama, priredbama i skupovima značajnima za Grad Zagreb.

Pokroviteljstvo je počasno.*
* napomena: do 22. prosinca 2021. pokroviteljstvo je moglo biti počasno, a moglo je imati financijsku i drugu potporu


U razdoblju od 31. svibnja 2000. Gradska skupština Grada Zagreba prihvatila je pokroviteljstvo nad: