clanak False

Organizacijska struktura tehničke kulture

19.04.2017.

Organizacijska struktura tehničke kulture u Gradu Zagrebu obuhvaća Zagrebačku zajednicu tehničke kulture, 13 granskih saveza i oko 150 njihovih udruga. Detaljnije informacije o svakom od ovih subjekata može se dobiti na sljedećim kontaktima:

 

ZAGREBAČKA ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE
Trg žrtava fašizma 14
Tel.: 01/4618-804
Web: www.zztk.hr
E-mail: zajednica@zztk.hr
 
SAVEZ INOVATORA ZAGREBA
Trg žrtava fašizma 14
Tel.: 01/4612-517; 091/291-2963
Fax: 01/4662-680
Web: www.savez-inovatora-zagreba.hr
E-mail: info@savez-inovatora-zagreba.hr
 
SAVEZ UDRUGA PEDAGOGA TEHNIČKE KULTURE ZAGREBA
Trg žrtava fašizma 14
Tel.: 098/186-2558
E-mail: suptk.zagreba@gmail.com
 
ZVJEZDARNICA ZAGREB - ZAGREBAČKI ASTRONOMSKI SAVEZ
Opatička 22
Tel.:  01/4851-355; 098/251-825
Fax:  01/4851-355
Web: www.zvjezdarnica.hr
E-mail: info@zvjezdarnica.hr
 
ZAGREBAČKI AUTOMODELARSKI SAVEZ
Ćire Truhelke 4
Tel.: 01/3839-073; 099/213-8445; 098/234-366
Fax: 01/3839-073
E-mail: tajnik.zas@gmail.com
 
ZAGREBAČKI FOTO KINO SAVEZ
Trg žrtava fašizma 14
Tel.: 091/536-9494
E-mail: zfks2018@gmail.com
 
ZAGREBAČKI KARTING SAVEZ
Mesekov put 16
Tel.: 01/3499-170; 091/232-4224
E-mail: icomajdak@gmail.com
 
ZAGREBAČKI MAKETARSKO MODELARSKI SAVEZ
Trg žrtava fašizma 14
Tel.: 098/171-5848
Web: www.zmms.hr
E-mail: borisbilicic424@gmail.com
 
ZAGREBAČKI RAČUNALNI SAVEZ
Ilica 53a
Tel.: 01/4848-348; 01/4444-530; 091/4848-348
Web: www.zrs.hr
E-mail: zrs@zrs.hr
 
ZAGREBAČKI RADIOAMATERSKI SAVEZ
Bulićeva 14
Tel.: 01/4614-303; 091/215-0011
Fax: 01/4614-303
Web: www.zars.hr
E-mail: zagrebacki.radioamaterski.savez@zg.t-com.hr
 
ZAGREBAČKI SAVEZ CB RADIOKLUBOVA
Trg žrtava fašizma 14
Tel.: 099/682-7563
Web: www.zscb.hr
E-mail: savez@zscb.hr
 
ZAGREBAČKI SAVEZ KLUBOVA MLADIH TEHNIČARA
Radmanovečka 39
Tel.: 091/536-9494
E-mail: zskmt2018@gmail.com
 
ZAGREBAČKI SAVEZ TEHNIČKIH DJELATNOSTI NA VODI
Trg žrtava fašizma 14
Tel.: 01/3832-834; 099/206-6235
Fax: 01/3832-832
E-mail: nevenko.lezaic@gmail.com
 
ZAGREBAČKI ZRAKOPLOVNO TEHNIČKI SAVEZ RUDOLFA PEREŠINA
Trg žrtava fašizma 14
Tel.: 01/4573-823
Web: www.zzts.hr
E-mail: zzts@net.hr