clanak False

Odabrani ponuditelji u razdoblju od 21.06.2021. godine do 25.06.2021. godine

25.06.2021.
Grad Zagreb kao javni naručitelj sukladno članku 15. stavku 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) iskazuje odabrane gospodarske subjekte u predmetu nabave i to:
 
OPSKRBA STANOVNIŠTVA PITKOM VODOM PRILIKOM HITNIH SITUACIJA I KATASTROFA, klasa: 400-01/21-004/2859
Tvrtka: MARINO-LUČKO D.O.O., FRANJE PUŠKARIĆA 102B, 10250 LUČKO
Cijena ponude (bez PDV-a): = 39.507,60 kn

Jednostavna nabava - odabrani ponuditelji