clanak False

Odabrani ponuditelji u razdoblju od 21.03.2022. godine do 25.03.2022. godine

25.03.2022.
Grad Zagreb kao javni naručitelj sukladno članku 15. stavku 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) iskazuje odabrane gospodarske subjekte u predmetu nabave i to:
 
PERIODIČKI PREGLEDI I ISPITIVANJA IZ PODRUČJA ZAŠTITE OD POŽARA I ZAŠTITE NA RADU - ISPITIVANJE NEPROPUSNOSTI PLINSKIH INSTALACIJA U PLINSKIM KOTLOVNICAMA I NA TROŠILIMA, klasa: 406-05/22-003/366
Tvrtka: ZAVOD ZA ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ SIGURNOSTI D.O.O., ULICA GRADA VUKOVARA 68, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 25.480,00 kn
 
IZVANREDNO ODRŽAVANJE NOGOSTUPA U SELAČKOJ ULICI, klasa: 406-05/22-003/351
Tvrtka: KODEKS GRADITELJSTVO D.O.O., HRVATSKOG PROLJEĆA 36, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 47.790,00 kn
 
GRAĐENJE JAVNE RASVJETE DJEČJEG IGRALIŠTA U TRPINJSKOJ 2 - 8, klasa: 406-05/22-003/354
Tvrtka: TRSTENIK ELEKTRONIKA D.O.O., TRSTENIK NARTSKI, ZAGREBAČKA 163, 10361 SESVETE-KRALJEVEC
Cijena ponude (bez PDV-a): = 69.776,00 kn
 
PROGRAMSKI PAKET ZA MEĐUPOVEZIVANJE APLIKACIJSKIH PLATFORMI, klasa: 406-05/22-003/314
Tvrtka: KING ICT D.O.O., BUZINSKI PRILAZ 10, 10010 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 189.000,00 kn
 
STRUČNI NADZOR NAD ODRŽAVANJEM OPLOČENJA U GRADU ZAGREBU, klasa: 406-05/22-003/385
Tvrtka: AKSIJAL D.O.O., ZAGREBAČKA CESTA 126, 10 000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 24.000,00 kn
 
OBAVLJANJE POSLOVA KOORDINATORA ZAŠTITE NA RADU NAD SANACIJOM ULIČNOG PROČELJA NA ZGRADI GUNDULIĆEVA 60, klasa: 406-05/22-003/424
Tvrtka: EXTURBO D.O.O., ULICA GRADA MAINZA 13, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 6.500,00 kn
 
STRUČNI NADZOR NAD GRAĐENJEM JAVNE RASVJETE PJEŠAČKIH PROLAZA MAKARSKA - GRIŽANSKA ULICA, klasa: 406-05/22-003/469
Tvrtka: PROMPT PROJEKTIRANJE D.O.O., TOMISLAVOVA 9, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 2.000,00 kn
 
STRUČNI NADZOR NAD GRAĐENJEM JAVNE RASVJETE ULICE HRGOVIĆI 22 - 28, klasa: 406-05/22-003/357
Tvrtka: ELAG D.O.O., JURE KAŠTELANA 17b, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 2.390,00 kn
 
NAJAM I ČIŠĆENJE KEMIJSKIH TOALETNIH KABINA ZA POTREBE PROJEKTA " GRADSKI VRTOVI ", klasa: 406-05/22-003/446
Tvrtka: TOI TOI D.O.O., KVINTIČKA 16, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 159.952,00 kn
 
KOŽNI MARKERI ZA MAMOGRAFIJU, klasa: 406-05/22-003/313
Tvrtka: MEDICAL INTERTRADE D.O.O., FRANJE TUĐMANA 3, 10431 SVETA NEDELJA
Cijena ponude (bez PDV-a): = 94.230,00 kn
 
GRAĐENJE JAVNE RASVJETE OKOLIŠA OŠ "OTOK", klasa: 400-01/21-004/5770
Tvrtka: E.G.S.-ELEKTROGRADITELJSTVO D.O.O., ALBERTA FORTISA 10, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 197.135,00 kn
 
GRAĐENJE JAVNE RASVJETE ULICE HRGOVIĆI 22 - 28, klasa: 406-05/22-003/289
Tvrtka: ELICOM D.O.O., ŠTEFANOVEC 138, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 89.326,40 kn
 
ODRŽAVANJE SUSTAVA NAVODNJAVANJA ZA POTREBE PROJEKTA " GRADSKI VRTOVI ", klasa: 406-05/22-003/449
Tvrtka: RIPINA D.O.O., HRGOVIĆI 33, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 147.875,00 kn
 
KLIMA UREĐAJI, klasa: 406-05/22-003/400
Tvrtka: ALMAS HM D.O.O., DRENOVAČKA ULICA 7, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 63.900,00 kn
 
MATERIJALI ZA INSTALACIJE VODOVODA, KANALIZACIJE I CENTRALNOG GRIJANJA ZA VODOOPSKRBU I ODVODNJU d.o.o., klasa: 406-05/22-003/512
Tvrtka: VODOSKOK D.D., ČULINEČKA CESTA 221/C, 10040 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 134.829,34 kn
 
IZRADA PROJEKTA IZVANREDNOG ODRŽAVANJA DIJELA GRANČARSKE ULICE I ULICE KRALJEVEČKI BREGI SA ISTRAŽNIM RADOVIMA, klasa: 406-05/22-003/384
Tvrtka: VEDRA INŽENJERING D.O.O., PRERADOVIĆEVA 37, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 63.000,00 kn
 
RADOVI NA ODRŽAVANJU ZAŠTITNE SKELE PROČELJA STARE PUČKE ŠKOLE U GORNJEM VRAPČU, klasa: 406-05/22-003/519
Tvrtka: PLANIGRAD PROJEKT D.O.O., SVETOŠIMUNSKA CESTA 82, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 30.320,00 kn
 
VENTILI ZA VODOOPSKRBU I ODVODNJU d.o.o., klasa: 406-05/22-003/506
Tvrtka: SMIT COMMERCE D.O.O., GORNJOSTUPNIČKA 9b, 10255 GORNJI STUPNIK
Cijena ponude (bez PDV-a): = 141.493,86 kn
 
VODOVODNA I KANALSKA ARMATURA ZA VODOOPSKRBU I ODVODNJU D:O.O. - za period do 30.04.2022., klasa: 406-05/22-003/511
Tvrtka: VODOSKOK D.D., ČULINEČKA CESTA 221/C, 10040 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 103.215,00 kn
 
NOVELACIJA IDEJNOG PROJEKTA ZA PARKIRALIŠTE MIRNA ULICA, klasa: 406-05/22-003/358
Tvrtka: NOBISCUM D.O.O., PUTINE 22A, 10291 ZDENCI BRDOVEČKI
Cijena ponude (bez PDV-a): = 12.300,00 kn

IZRADA GLAVNOG PROJEKTA ZA REKONSTRUKCIJU PARKIRALIŠTA U ULICI MIJE ŠILOBODA BOLŠIĆA, klasa:
406-05/22-003/295
Tvrtka: PROMPT PROJEKTIRANJE D.O.O., TOMISLAVOVA 9, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 24.150,00 kn
 
STRUČNI NADZOR NAD GRAĐENJEM JAVNE RASVJETE ŠETNICE I DJEČJEG IGRALIŠTA U RAPSKOJ 37, klasa: 406-05/22-003/291
Tvrtka: ZIV-TICA D.O.O., JARUŠČICA 11, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 2.500,00 kn
 
GRAĐENJE JAVNE RASVJETE PJEŠAČKE POVRŠINE U ULICI PETE POLJANICE 22-24, klasa: 406-05/22-003/375
Tvrtka: E.G.S.-ELEKTROGRADITELJSTVO D.O.O., ALBERTA FORTISA 10, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 64.430,00 kn
 
STRUČNI NADZOR NAD SANACIJOM POTPORNOG ZIDA U MESNIČKOJ ULICI, klasa: 400-01/21-004/5487
Tvrtka: GIM D.O.O., ILICA 92/I, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): 26.000,00 kn

Jednostavna nabava - odabrani ponuditelji