clanak False

Odabrani ponuditelji u razdoblju od 20.09.2021. godine do 24.09.2021. godine

24.09.2021.
Grad Zagreb kao javni naručitelj sukladno članku 15. stavku 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) iskazuje odabrane gospodarske subjekte u predmetu nabave i to:
 
NABAVA ODJEĆE I OPREME ZA JEDINICU PROMETNE MLADEŽI, klasa: 400-01/21-004/3231
Tvrtka: SPECTRA SOL D.O.O., BREGOVITA 24, 49250 ZLATAR
Cijena ponude (bez PDV-a): = 94.795,00 kn
 
STRUČNI NADZOR NAD IZVANREDNIM ODRŽAVANJEM ALEJE BOLOGNE IZNAD POTHODNIKA STENJEVEC, klasa: 400-01/21-004/3104
Tvrtka: PGT ŠKUNCA D.O.O., JURJA ŠIŽGORIĆA 19, 10090 ZAGREB-SUSEDGRAD
Cijena ponude (bez PDV-a): = 4.300,00 kn
 
USLUGA PRANJA I KEMIJSKOG ČIŠĆENJA, klasa: 400-01/21-004/3890
Tvrtka: OBRT MARIA, ZA USLUGE, MAZNICA 7, 10310 IVANIĆ GRADSKA
Cijena ponude (bez PDV-a): = 157.667,00 kn
 
IZGRADNJA SUSTAVA DALJINSKOG OČITANJA ZA SUSTAVE SOLARNIH KOLEKTORA ZA OBJEKTE GRADA ZAGREBA, klasa: 400-01/21-004/1892
Tvrtka: RUDAN D. O. O., 9. RUJAN 1/H, 52341 ŽMINJ
Cijena ponude (bez PDV-a): = 127.750,00 kn
 
IZRADA ELABORATA O STANJU KONTRUKCIJE OBJEKATA ZET-A GLEDE MEHANIČKE OTPORNOSTI I STABILNOSTI NAKON POTRESA, klasa: 400-01/21-004/4071
Tvrtka: PROMETNICE ZAGREB D.O.O., GUNDULIĆEVE DUBRAVKE 28, 10020 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 100.000,00 kn
 
IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA UREĐIVANJE JAVNOPROMETNIH POVRŠINA NA PODRUČJU GRADSKE ČETVRTI NOVI ZAGREB - ZAPAD - K.O. DEMERJE I HORVATOVA ULICA, klasa: 400-01/21-004/3129
Tvrtka: PROMPT PROJEKTIRANJE D.O.O., TOMISLAVOVA 9, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 16.950,00 kn
 
SANACIJA DIJELA ZABATNOG ZIDA I FASADE NA OBJEKTU OŠ "ČUČERJE", klasa: 400-01/21-004/4056
Tvrtka: KUSTOŠIJA GRAĐENJE D.O.O., KUSTOŠIJANSKA 8, 10 000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 266.535,00 kn
 
TONERI I TINTE, klasa: 400-01/21-004/3925
Tvrtka: TIP-ZAGREB D.O.O., VINOGRADSKA 34, 10431 SVETA NEDJELJA
Cijena ponude (bez PDV-a): = 92.679,12 kn
 
REZERVNI DIJELOVI TRAMVAJSKIH SKRETNICA, klasa: 400-01/21-004/3869
Tvrtka: SUNCE I PARTNERI D.O.O., ČRET 77, 10 000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 65.000,00 kn
 
IZRADA PROMETNOG ELABORATA OPTIMIZACIJE RADA SEMAFORSKIH UREĐAJA NA POTEZU ULICE SAVEZNE REPUBLIKE NJEMAČKE, klasa: 400-01/21-004/2814
Tvrtka: PROJEKTLAB D.O.O., D. ZVONIMIRA 2, 10410 VELIKA GORICA
Cijena ponude (bez PDV-a): = 111.600,00 kn
 
GRAĐENJE JAVNE RASVJETE DIJELA AVENIJE MARINA DRŽIĆA U ZONI AUTOBUSNOG KOLODVORA, klasa: 400-01/21-004/2479
Tvrtka: TEHNO-ELEKTRO D.O.O., AUGUSTA CESARCA 3, 31400 ĐAKOVO
Cijena ponude (bez PDV-a): = 394.863,00 kn
 
IZRADA GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE VARAŽDINSKE ULICE U SESVETAMA SA IZGRADNJOM NOGOSTUPA OD K.BR. 2 DO K.BR. 118, klasa: 400-01/21-004/2145
Tvrtka: VEDRA INŽENJERING D.O.O., PRERADOVIĆEVA 37, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 42.000,00 kn
 
STRUČNI NADZOR NAD IZVOĐENJEM GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH I INSTALATERSKIH RADOVA NA OBJEKTIMA DJEČJIH VRTIĆA, OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA, klasa: 400-01/21-004/3191
Tvrtka: URED OVLAŠTENOG INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA NIKOLA ŠEGEDIN, ULICA V 79, 23231 PETRČANE
Cijena ponude (bez PDV-a): = 30.000,00 kn
 
GRAĐEVINSKI MATERIJAL ZA SANACIJU OŠTEĆENJA NASTALIH U POTRESU, klasa: 400-01/21-004/3822
Tvrtka: SMIT COMMERCE D.O.O., GORNJOSTUPNIČKA 9b, 10255 GORNJI STUPNIK
Cijena ponude (bez PDV-a): = 50.348,75 kn
 
 
 

Jednostavna nabava - odabrani ponuditelji